Snart dags för Ung Media Sveriges årsmöte Kongressen 2020!

Till följd av Coronaviruset (Covid-19) har Ung Media Sveriges förbundsstyrelse beslutat att Kongressen 2020 ska genomföras den 25-26 april, utan några medlemsföreningar på plats fysiskt.

Årsmötet kommer därför att genomföras digitalt. Vi håller på att undersöka digitala lösningar och återkommer med mer information inom kort!

Vad är Kongressen?

Kongressen är Ung Media Sveriges högsta beslutande organ och det tillfälle då alla medlemsföreningar får bestämma vilka frågor förbundet ska arbeta med det kommande verksamhetsåret. Det innebär också att rösta fram en ny styrelse, revisorer och valberedning.

Vad kan Ung Media Sverige göra för att just din medlemsförening ska kunna utvecklas ännu mer? Börja fundera redan nu, kanske blir dina tankar till ett konkret förslag som du presenterar på Kongressen som andra medlemsföreningar får rösta om?

Kan jag anmäla mig?

En person per förening utses av föreningen till att vara ombud under Kongressen. Ombudet röstar då för sin förenings räkning i olika frågor som Kongressen beslutar om. Distrikten har två ombudsplatser på Kongressen.

Du kan också bli inbjuden att delta på Kongressen om du kandiderar till en post som förtroendevald utan att vara medlem i en förening.

Anmälan

Varje medlemsförening får välja en person som ombud med rösträtt att delta på Kongressen. Varje distrikt får välja två personer som ombud att delta på Kongressen, varav båda har rösträtt.

OBS! ALLA Ung Media Sveriges medlemsföreningar måste lämna besked vare sig de deltar eller inte kan delta under Kongressen. Kan ni inte delta så mejlar ni oss på info@ungmedia.se

ANMÄL DIG HÄR! Anmälan är stängd.

Vad ska det tas beslut om på Kongressen 2020?

Styrelsen lämnar årligen förslag på åtminstone verksamhetsplan och budget. I år kommer också Kongressen behandla förslag på en ny strategi som sätter en längre inriktning för vad förbundet ska upp nå under en treårsperiod.

Nedan kan du ta del av styrelsens förslag:

Förslag verksamhetsplan 2020

Förslag budgetramar 2020

Förslag målbild & strategi 2023

Hur lämnar jag egna förslag?

Egna förslag kan skickas in till info@ungmedia.se eller genom att fylla i detta formulär!

Kandidera till förtroendeuppdrag inom Ung Media Sverige

Vill du sitta i förbundsstyrelsen och leda förbundet under året? Vill du vara verksamhetsrevisor och granska förbundet? Eller vill du vara med och ta fram förslag på personer till olika uppdrag inom förbundet till nästa Kongress? Då ska du kontakta valberedningen!

Valberedningen tar varje år fram förslag på personer till de olika uppdrag i Ung Media. Du gör din intresseanmälan genom att fylla i detta formulär!

Valberedningen kommer sedan kontakta dig och ge mer information om vad de olika uppdragen innebär. Kontakta valberedningen redan nu genom att mejla valberedningen@ungmedia.se.