Ung Media deltar i panelsamtal på Folk och Kultur

Avståndet mellan gräsrötterna och trädtopparna inom kulturlivet blir allt större. Trädtopparna har växt så högt att de skymmer ljuset för gräsrötterna. Om de kulturpolitiska målen ska uppnås, med visionen om ett dynamiskt, obundet och utmanande kulturliv där hela landet är delaktigt, behövs gräsrötterna; civilsamhällets strukturer – det fria och ideellt organiserade kulturlivet. Kan samverkan vara lösningen? Om så, är kultursamverkansmodellen rätt metod för att nå målen eller behövs något mer? Vilka möjligheter finns för de ideella riksorganisationerna?

Torsdag den 10:e februari kl 15.10 – 15.55 hålls ett samtal om förutsättningarna för det fria och ideellt organiserade kulturlivet på Folk och Kultur. Detta panelsamtal tar ett kritiskt perspektiv på kulturpolitiken och kultursamverkansmodellen.

Köp biljett till Folk och Kultur här.

Facebookevenemanget finns här.

Medverkande i panelen:
Susanna Dahlberg, VD Regionteater Väst (Moderator)
Agnes Hansius, förbundsordförande, Ung Media Sverige
Andreas Wandegren, förbundsordförande, SUB – Riksförbundet För Subkultur
Jesper Westermark, Verksamhetsutvecklare, Kontaktnätet
Lawen Redar (S), Tredje vice ord. Kulturutskottet
Robert Uitto, ordförande Kulturlyftet, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Vincent Ericsson, förbundsordförande, RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
+1 (tillkommer)

Vi presenterar Nexus – samverkan i det ideellt organiserade kulturlivet

Tillsaammans med RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, Kontaktnätet och SUB – Riksförbundet För Subkultur driver vi arvfondensfinansierade projektet Nexus. Under Folk och Kultur kommer Nexus att presentera projektets resultat och olika metoder för samverkan som kan stärka civilsamhällets strukturer. Programpunkten arrangeras onsdag den 9:e februari kl 14.50

Mer info om projekt Nexus finns här

Facebookevenemanget finns här.