Varje år kan medlemsföreningar få Ung Media Sveriges föreningsbidrag, som består av två delar – en fast grunddel på 2.000 kronor och en rörlig del på 30 kronor per medlem.


Vad krävs för att få bidraget?

  • För att er förening ska få bidraget måste ni först ha minst 3 medlemmar i åldern 6-25. Dessutom måste minst 60 procent av föreningens totala medlemsantal vara i åldern 6-25.
  • Föreningens kontaktperson som har inloggningsuppgifterna till eBas (Ung Medias medlemsdatabas) loggar in och ser till att följande stämmer:
  • Alla era medlemmar måste vara registrerade i eBas.
  • En kopia av föreningens senaste årsmötesprotokoll ska vara signerat och uppladdat i eBas.
  • En årsmötesrapport där alla som blev valda till någon förtroendepost (styrelse, valberedning, revisor) finns listade med kompletta kontaktuppgifter. Också uppladdat i eBas. Där ska också finnas en verksamhetsredovisning, alltså en kort text som beskriver vad föreningen har gjort under det gångna verksamhetsåret.

Ni kan lämna in de här föreningsuppgifterna mellan 1 januari – 31 december.

Behöver ni hjälp?

Ring Johan Blomqvist på 0733 – 77 77 62 eller maila info@ungmedia.se


Föreningsbidraget delas ut i takt med att ansökningarna blir godkända. Beloppen kan komma att höjas eller sänkas inför nästa bidragsperiod. Föreningar som är bidragsgrundande för andra ungdomsorganisationer kan inte söka det här bidraget.