Förtroendevalda

Här finns kontaktuppgifter till förbundets förtroendevalda för mandatperioden 2020/2021.

Vågrätt från övre vänster kant i bild: Agnes Hansius, Anna Olsson, Inas Hamdan (entledigad), Måns Höög⁣⁣, Maja Hurtigh, Wilmer Martinez Barcha, Mina Asp Romefors, Oskar Sundström, Nicole Blomgren⁣⁣ (entledigad).

Förbundsstyrelse

Agnes Hansius
Förbundsordförande

Anna Olsson
Vice Förbundsordförande

Inas Hamdan (entledigad)
Ledamot

Måns Höög
Ledamot

Maja Hurtigh
Ledamot

Nicole Blomgren (entledigad)
Ledamot


Valberedning

Gaga Jakhashvili (ordförande)
Henrik Dävermo (ledamot)
Henrik Almén (ledamot)


Verksamhetsrevisorer

Ung Media Sverige har två verksamhetsrevisorer som blev valda på Kongressen 2021.

Revisorer 2021/2022
Sandra Rönnsved och Desirée Widell, verksamhetsrevisorer
PwC med huvudrevisor Martin Nääs, auktoriserad revisor

Verksamhetsrevisorerna kontaktar du via mejl till Desirée Widell.