Förtroendevalda

Här finns kontaktuppgifter till förbundets förtroendevalda för mandatperioden 2020/2021.

Från övre vänster kant i bild: Wilmer Martinez, Agnes Hansius, Henrik Almén, Erik Aglert, Maja Hurtigh, Anna Olsson, Inas Hamdan och Måns Höög⁣⁣.

Förbundsstyrelse

Henrik Almén
Förbundsordförande

Agnes Hansius
Vice Förbundsordförande

Måns Höög
Ledamot

Anna Olsson
Ledamot

Inas Hamdan
Ledamot

Maja Hurtigh
Ledamot

Erik Aglert
Ledamot


Valberedning

Gaga Jakhashvili (ordförande)
Henrik Dävermo (ledamot)
Vakant/En ledig plats.


Verksamhetsrevisorer

Ung Media Sverige har två verksamhetsrevisorer som blev valda på Kongressen 2020. Verksamhetsrevisorerna kontaktar du via mejl till Desirée Widell: desiree.widell@ungmedia.se