Film: Ung Media Sveriges vice ordförande Agnes Hansius om kampanjen #UngNog.

Ungas röster saknas alltför ofta i de stora diskussionerna om framtiden. Inför årets Almedalsvecka samlas därför Ung Media Sverige och sju andra ungdomsorganisationer bakom parollen #UngNog. Vi menar att vi är unga nog att delta i debatten såväl som i beslutsfattandet, och vi vill överbrygga klyftan mellan dagens och framtidens makthavare.

Mona Monasar från WWF Sweden Youth var med förra året när kampanjen #UngNog för första gången lanserades i Almedalen. Ett hundratal workshop-deltagare närvarade och minglet efteråt blev en stor succé.

– Vi lyckades bra med att samla ungdomar och makthavare för att diskutera några av våra stora gemensamma utmaningar. Nu vill vi ta kampanjen vidare, säger Mona Monasar.

Fokus på Barnkonventionen

Fokus i år ligger på FN:s barnkonvention. Riksdagen fattade under förra året beslut om att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag. Denna förändring har länge varit en stridsfråga för barnrättsrörelsen och det unga civilsamhället i stort, och från och med den 1 januari 2020 träder den i kraft. Nu är frågan vad lagförändringen kommer att innebära i praktiken. Hur kan vi se till att implementera Barnkonventionen i samhällets alla sfärer?

– Barnkonventionen kräver förändring. Vår rätt till yttrandefrihet och en fri och självständig organisering hotas över hela landet, inte minst i skolan, säger Leo Gérden, ordförande Sveriges Elevråd, som tillsammans med Sissa Pagels från Young Innovation HUB, och alumn WWF Sweden Youth, kommer att leda #UngNog:s workshop på plats i Almedalen, söndagen den 30 juni.

– Vi vill ge makthavare en möjlighet att tillsammans med ungdomar ta fram konkreta förslag och planer på hur Barnkonventionen ska efterlevas, säger Sissa Pagels.

Personliga inbjudningar

Till workshopen den 30 juni har ett fyrtiotal personliga inbjudningar gått ut till makthavare inom politik, näringsliv och media. Även företrädare för ett stort antal ungdomsorganisationer har fått inbjudningar.

Workshopen har rubriken “Hur kan generationer mötas i maktens rum? Barnkonventionen kräver förändring” och följs av ett mingel över generationsgränserna.

Kampanjen #UngNog genomförs i samarbete mellan WWF Sweden Youth, Fler Unga, Fryshuset, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, Sveriges Elevråd, Sveriges Ungdomsråd, Ung Media Sverige, och Young Innovation HUB.

Information

När? Söndagen den 30 juni.
Workshop: 17.00–17.45.
Mingel: 18.00–19.00.
Var? SIDAs arena “Sverige i världen”, Donnersgatan 6, Visby.
Länk till Facebook-event för workshop.
Länk till Facebook-event för mingel.
Länk till eventet i Almedalsguiden.

För frågor och ytterligare kommentarer, kontakta:

  • Mona Monasar, WWF Sweden Youth, mona@wwfswedenyouth.se: 0762006771
  • Sissa Pagels, alumni WWF Sweden Youth och grundare Young Innovation Hub: 0768794921
  • Sigrid Petersson, presskontakt för Leo Gerdén, Sveriges Elevråd: sigrid.petersson@sverigeselevrad.se, 0701090317