Låna medieutrustning

Som medlem på Ung Media Sverige kan du helt gratis låna medieutrustning av oss till din medieproduktion.

Du kan hämta medieutrustningen på Ung Media Sveriges kansli i Stockholm eller genom att kontakta Tova Ulleryd, distriksutvecklare för Ung Media Västra Götaland, i Göteborg.

Nedan följer en lista över den medieutrustning som finns tillgänglig för utlåning:

  • 8 st Røde-mikrofoner (fästes på kameran)
  • 2 st Røde handmikrofoner
  • 2 st Små mobil-mikrofoner (1 i Göteborg)
  • 9 st Canon kameror ( 2 st i Göteborg)
  • 4 st iPads
  • 3 st Kamerastativ
  • 4 Stop motion stativ

Du har ansvar över den medieutrustning som lånas ut av Ung Media Sverige, och ansvarar för att utrustningen kommer tillbaka till kansliet utan skador. Om utrustningen skulle skadas eller tappas bort ska du som lånar utrustningen ersätta den och Ung Media Sverige kommer att debitera för hela inköpspriset, att betala inom 30 dagar från det datum då utrustningen skulle varit återlämnad. Är du under 18 år krävs vårdnadshavares godkännande.


Mejla oss en förfrågan på info@ungmedia.se (Stockholm) eller på tova.ulleryd@ungmedia.se (Göteborg)