Magasinet Dokument från samtiden har växt fram från en av redaktionsgrupperna i Sommarredaktionen 2020, ett projekt av Ung Media Sverige. Sommarredaktionen har bestått av fyra mindre grupper som medieproducerat på temat jämlikhet utifrån diskrimineringsgrunderna ålder, jämställdhet, etnisk tillhörighet och funktionsvariationer. Denna redaktion blev tilldelade funktionsvariationer och det är vad detta tidningsnummer också har till tema.

Här kan du och läsa Dokument från samtiden som PDF!