Vill er förening anordna en fotoutställning, bevaka ett evenemang eller åka på resereportage – men saknar pengar?

Alla medlemsföreningar i Ung Media Sverige kan söka valfritt belopp upp till 10.000 kronor genom vårt projekt- och evenemangsbidrag. Vi vill stötta era grymma och nyskapande idéer!


Vad kan vi söka pengar för?

Utåtriktad verksamhet som sträcker sig utanför det er förening brukar jobba med. Till exempel arrangera en fotoutställning eller en större radiosändning framför publik.

 

Vad kan vi inte söka pengar för?

Föreningens ”vanliga” verksamhet. Exempelvis kan en radiostation inte söka projekt- och evenemangsbidrag för inköp av mick till radiostudion. Däremot kan de söka projekt- och evenemangsbidrag för att finansiera en större radiosändning inför publik.

Ni kan inte heller söka pengar för att anordna stängda evenemang. Om en förening söker bidrag för ett evenemang eller liknande så måste det vara öppet för allmänheten och utannonserat så personer utanför föreningen får möjlighet att delta.

 

Hur går det till?

  1. Ansökan fylls i och skickas in.
  2. Förbundsstyrelsen tar beslut om att bevilja eller neka er ansökan. Ansöker ni för ett belopp under 10.000 kronor ska ni få svar inom en vecka. Större belopp kan ta längre tid att få svar om, men ni kan alltid kontakta styrelsen med frågor.
  3. Är något oklart kan styrelsen be er komplettera er ansökan.
  4. Ansökan beviljas och pengarna betalas ut och projektet genomförs.
  5. Efter ni genomfört ert projekt kan förbundsstyrelsen ställa krav på att ni ska visa upp vad ni gjort, till exempel genom dokumentation (film, bilder, hemsida, artikel eller liknande) eller en kortare redovisning av vad ni använt bidraget till.

 

Viktig info

  • Styrelsen beslutar vilka ansökningar som godkänns, avslås eller som behöver kompletteras. Beslutet kan inte överklagas.
  • Projektet eller evenemanget ska ha ett klart och tydligt start- och slutdatum, och anges i ansökningsformuläret.
  • Försök hålla er kortfattade i beskrivningen av projektet, men ändå så pass utförliga att styrelsen inte behöver be er komplettera eller förtydliga ansökan. Tänk på att förbundsstyrelsen inte är känner till alla omständigheter runt er förening eller ansökan. Ju tydligare en ansökan är desto snabbare kan ett beslut fattas och eventuella bidrag delas ut.
  • Alla projekt eller evenemang som får sina bidragsansökningar godkända ska via exempelvis affischer, flyers, inbjudningar, föreningens hemsida tydligt visa att Ung Media Sverige stödjer projektet eller evenemanget. Ni kan förslagsvis infoga vår logga någonstans i ert material.

 

Redo?

Fyll i er ansökan här! (Google Formulär som öppnas i nytt fönster)


Styrelsen beslutar i början av varje verksamhetsår om ansökningstider, och eventuellt prioriterade teman eller inriktningar för årets projekt- och evenemangsbidrag.

Projekt- och evenemangbidraget är en begränsad bidragspott ur Ung Media Sveriges budget, därför kan den ta slut. Förbundsstyrelsen är inte skyldig att ”fylla på” potten.