Alla Röster är en plattform där du som är ung och ny i Sverige kan publicera dina berättelser i text, bild, film och ljud. Du kan även gå med i Alla Rösters för att lära dig medieproduktion. Vi vill att unga ska få verktygen att producera media för att sedan kunna använda dessa kunskaper till att uttrycka sina tankar och åsikter.  Vi erbjuder gratis workshops i medieproduktion med fokus på film, foto, podd eller text.

 

Kontakt