Bild: Åssit tar emot priset för Årets Skoltidskrift år 2019.


Årets Skoltidskrift är ett viktigt pris för att stärka ungdomsmedier och främja kreativitet och yttrandefrihet. Hösten 2019 tilldelades utmärkelsen till skoltidningen och Ung Media-föreningen Åssit. Dessutom var 2/4 skoltidningar som nominerades till priset föreningar hos Ung Media.

I år, 2020, samarbetar Ung Media Sverige med Sveriges Tidskrifter för att peppa unga som gör skoltidningar att föreslå sig själva som bidrag.

För att kunna delta måste publikationen ha ett redaktionellt innehåll och äga anknytning till en skola (grundskola, gymnasium, högskola, universitet).

Priset ges till en tidskrift som:

  • På bästa sätt inspirerat och informerat sina läsare med ett genomtänkt och välformulerat innehåll.
  • Har ett självständigt, relevant och träffande redaktionellt innehåll.
  • Har en bildhantering och en layout som är anpassad till formatet och plattformen. Men uppfinningsrikedom och att hitta bild och illustrationsmaterial som arbetar i samklang med det textmässiga innehållet är än viktigare.

Vinnaren ska under det gångna året (1 september 2019 – 31 augusti 2020) ha utmärkt sig inom ovanstående kriterier.


Juryn består av:

  • Jennie Sandberg, chefredaktör Måbra (ordf.)
  • Henrik Almén, förbundsordförande Ung Media Sverige
  • Irena Pozar, chefredaktör VeckoRevyn

Så lämnar du ditt förslag

Alla kan föreslå skoltidskrifter till Årets skoltidskrift. Förslaget ska lämnas in med en kort motivering. Juryn kommer att bland de föreslagna tidskrifterna (print eller digitalt) nominera minst fyra, av vilka en tilldelas utmärkelsen på en prisutdelning den 12 november. Fyll i formuläret via länken nedan och skicka sedan minst 5 exemplar av tidskriften om den är i print. För digitala skoltidskrifter räcker det att bifoga en länk i formuläret då du föreslår bidraget.

Ditt bidrag ska vara Sveriges Tidskrifter, Vasagatan 50, 111 20 Stockholm tillhanda SENAST t​isdagen den 1 september kl 16.00.

Märk ditt bidrag (om print) med: Tidskriftspriset/Årets Skoltidskrift

Sveriges Tidskrifter behandlar INGA bidrag som kommer in efter ovanstående datum och tid.

Årets Skoltidskrift belönas med 10 000 kr och ett diplom med en kort motivering och har rätt att till nästa års utdelning av priset hänvisa till utmärkelsen i redaktionella och marknadsföringssammanhang.


Föreslå bidrag HÄR!