Projekt Nexus är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt (start 2019) som drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur.
Mer info kommer inom kort.