Desirée Widell, Henrik Almén och Maurits Larenas sitter runt ett bord och deltat i ett förbundsstyrelsemöte.

Desirée Widell, Henrik Almén och Maurits Larenas under förbundsstyrelsemöte i januari 2016. Foto: Emma Uddesson

Här kan du läsa det sammanfattade protokollet från vårt förbundsstyrelsemöte 22-24 januari 2016.

Närvarande:

Förbundsstyrelsen: Sandra Rönnsved, Desirée Widell, Henrik Almén, Marutis Larenas, Tito Salazar, Nils Jarlöv.

Anställda: Johan Blomqvist, Emma Uddesson.

Övriga: Matilda Aldsjö.

 

Rapporter:

Ordförandes rapport:
Ordförande Sandra föredrog sin rapport. Hon berättade bland annat om Kongressen och att hon och Matilda Aldsjö deltagit på European Youth Press årsmöte.

Rapport NAB:
Sandra föredrog rapporten från Ung Media Sveriges och Sveroks projekt Normer, Attetyder, Beteenden.

Kansliets rapport:
Johan föredrog kansliets rapport. Han berättade bland annat att två nya personer börjat arbeta som distriktsutvecklare, en i Göteborg och en i Uppsala. Från och med andra veckan i januari kommer också en person börja arbeta som kommunikatör.

Ekonomisk rapport:
Johan föredrog den ekonomiska rapporten.

Rapport bokmässan:
Sandra föredrog rapporten från bokmässan i Göteborg, som en redaktionsgrupp bestående av medlemmar från Ung Media Sverige täckte under hösten.

Rapport EYP, Matilda och Budapest:
Matilda föredrog rapporten från när hos och Sandra var på European Youth Press journalistutbildning i Budapest.

Likabehandlingsrapport förbundsstyrelsemöte december:
Matilda föredrog rapporten.

Likabehandlingsrapport Kongressen:
Matilda föredrog rapporten.

 

Diskussion och beslutsfrågor:

Val av roller i styrelsen:

Nils Jarlöv valdes till förbundssekreterare.

Henrik Almén valdes till förbundskassör.

Maurits Larenas och Tito Salazar valdes till likabehandlingsansvariga.

Förslag kommunikationsstrategi:

Styrelsen beslutade att ålägga kommunaktören att uppdatera strategin till nästa styrelsemöte utifrån diskussionen som fördes på mötet.

Förslag kommunikationsplan: Styrelsen beslutade att delegera till Henrik Almén att i samråd med kommunikatören uppdatera riktlinjerna.

Beslut om stoppdatum för projekt- och evenemangsbidrag: Styrelsen beslutade att sätta stoppdatumen för evenemangs- och projektbidrag till 29 februari, 20 maj och 30 november.

Förslag om ändring i Styrdokument för mötesrutiner gällande protokollhantering: Styrelsen beslutade att revidera m styrdokumentet för mötesrutiner enligt förslaget. Bland annat innebär det att styrelsen endast får stryka information i utbegärda handlingar om informationen till dem lämnats anonymt (till exempel i en utvärdering) eller om det finns känsliga uppgifter om en person.

 

Beslut om ansvarsområden: 

Styrelsen beslutade att fördela ansvarsområden som följande:

 • Utreda varför föreningar dör – Tito och Sandra.
 • Utreda tvåårig mandatperiod – Desirée och Sandra tillsammans med valberedningen.
 • Presskonferens – Maurits, Matilda, Tito, Desirée och Sandra.
 • Nytt distrikt – Tito, Nils och Sandra.
 • Nytt projekt – Henrik, Nils och Matilda.
 • Se över styrelsen och kansliets arbetsbeskrivningar – 
Nils.
 • Utreda medieplattform – Maurits, Matilda och Henrik.
 • Frilansföreningar – Desirée.
 • Bevaka evenemang – Maurits, Desirée och Sandra.
 • Medlemskarta – Sandra och kommunikatören.
 • Föreningswiki – Nils, Henrik, Sandra och kommunikatören.
 • Samverkansmöte med distrikten – Nils, Desirée och Sandra.
 • Mångfald och likabehandling – Maurits och Tito.
 • Ny hemsida – Henrik, Sandra och kommunikatören.
 • Studieförbund – Sandra och kommunikatören.
 • Bidragskalender – 
Henrik, Sandra och kommunikatören.
 • Medlemsundersökning – Verksamhetschefen och Matilda.

 

Styrdokument för uppföljning av Ung Media Sveriges likabehandlingsplaner: Styrelsen beslutade att anta styrdokumentet.

Förslag till att starta en nättidning: Styrelsen beslutade att Ung Press börjar användas som mediekanal, lägga kommunikatören att sammanställa Ung Press publicistiska riktlinjer till nästa styrelsemöte samt ändra Ung Press ansvariga utgivare till Sandra Rönnsved.

 

Beslut om verkställande utskott:

Sandra Rönnsved och Desirée Widell valdes till Verkställande utskott 2016.

Adjungering av ledamot: På grund av att en styrelseledamot har hoppat av beslutade styrelsen att adjungera in Matilda Aldsjö i styrelsen.

Internationella sammabeten: Styrelsen diskuterade namn på̊ ett eventuellt nordiskt nätverk och teman till ett nordiskt utbildningsevenemang.

 

Övriga frågor:

Preliminära datum för styrelsemöten sattes till:

19/3-20/3,

20/5-22/5,

18/8-21/8,

8/10-9/10,

3/12-4/12.

Preliminärt datum för Presskonferensen sattes till: 20/5-22/5.

Preliminärt datum för Kongressen sattes till: 11/11-13/13.

 

Vill du läsa protokollet i sin helhet? Tveka då inte att kontakta förbundssekreterare Nils på nils.jarlov@ungmedia.se