Söndagen den 27 mars kl 12-14 ses vi digitalt för att genomföra Stockholmsdistriktets årsmöte 2022.
För att själv kandidera eller nominera kandidater till uppdrag så maila till valberedningen på nils.jarlov@gmail.com. För att skicka in förslag för årsmötet att besluta om, skicka in de förslagen senast 10/3 till daniel.perez.wenger@ungmedia.se.
Varje medlemsförening inom distriktet har rätt att välja och närvara med tre ombud.

Enskilt ansluta medlemmar har rätt att rösta fram ombud med närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt vid årsmötet.
Detta görs på plats på årsmötet innan fastställande av röstlängden. Antal ombud från gruppen enskilt anslutna medlemmar fastställs av årsmötet.
Antalet får inte överskrida 50 procent av antal medlemsföreningar i distriktet

För att delta på årsmötet, anmäl dig här.
Undrar du något? Hör av dig till vår distriktsutvecklare på daniel.perez.wenger@ungmedia.se