Magasinet Dokument från samtiden har växt fram från en av redaktionsgrupperna i Sommarredaktionen 2020.