Vi genomför en medlemsundersökning för att bli bättre på att samla och stötta unga medieproducenter.