Vi söker en administratör med ansvar för medlemsfrågor (25-35 %)