Den 5 mars anordnar Ung Media Stockholm en kostnadsfri utbildningsdag. Vi inleder med ett pass om krönikeskrivning och avslutar dagen med ett pass om podcastande.