Därför genomför vi en medlemsundersökning!

Vi på Ung Media Sverige arbetar ständigt för att bli bättre på att samla och stötta unga medieproducenter. Nu undrar vi om du skulle vilja hjälpa oss med det genom att svara på vår medlemsenkät? Det tar bara några minuter av din tid.

Skicka in dina svar senast den 12 december!

Klicka här för att komma till vår medlemsenkät!