ActionAid Sverige är en biståndsorganisation och del i den globala ActionAid-federationen som finns i 46 länder. Vi arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisor, och har ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling i Sverige och i världen. Nu söker vi dig som vill fortsätta att utveckla och vässa ActionAids marknadskommunikation i Sverige.

Uppdraget innebär att du kommer att ha en nyckelroll i arbetet med att skapa innehåll, publicera inlägg och utvärdera vårt innehåll på Facebook och Instagram samt i kommunikationen till våra givare. Detta sker på löpande basis och ibland med kort varsel, till exempel i samband med katastrofer. Du kommer också att producera texter till vår tryckta tidning Re:Action som kommer ut två gånger per år samt till delar av våra digitala nyhetsbrev. Du kan även komma att ansvara för textproduktion till vår hemsida och den narrativa delen av vår årsberättelse. Rollen är tätt sammankopplad med insamling och har även beröringspunkter med påverkan och program. Det är viktigt att du är en person som har lätt att förstå komplicerade processer och har förmågan att omvandla det till lättförståelig kommunikation.

Du är en del i ett team med uppdrag att skapa engagemang för våra frågor, bygga vår kännedom som en viktig aktör för flickors och kvinnors rättigheter samt öka viljan att donera medel till vår viktiga verksamhet. Du kommer även tillsammans med kollegor arbeta i nära relation med våra givare och genom trevligt bemötande och tydlig kommunikation säkerställa att de är med på resan mot en bättre värld, som vi skapar tillsammans.  

Anställningen är på heltid. Sök jobbet här.

OrganisationActionAid
Hemsidahttps://www.actionaid.se
Datum17 augusti 2022
StadStockholm