Snart dags för Ung Media Sveriges årsmöte Kongressen 2021!

Anmäl dig HÄR senast torsdag 8 april! Anmälan är stängd!

Med anledning av den pågående pandemin har Ung Media Sveriges förbundsstyrelse beslutat att Kongressen 2021 ska genomföras mellan en 24-25 april digitalt via Zoom.


Kongressen 2021

Datum: Lördag 24 april – söndag 25 april

Tid: Preliminär tid är kl. 10-16 båda dagarna.

Plats: Digitalt möte via Zoom

Vad: Årsmöte, inspiration/workshop med inbjudna gäster och öppen scen för medlemsföreningar. Mer info om programmet kommer senare.

All info publiceras löpande på vår hemsida www.ungmedia.se!

Vad är Kongressen?

Kongressen är Ung Media Sveriges högsta beslutande organ och det tillfälle då alla medlemsföreningar får bestämma vilka frågor förbundet ska arbeta med det kommande verksamhetsåret. Det innebär också att rösta fram en ny styrelse, revisorer och valberedning.

Vad kan Ung Media Sverige göra för att just din medlemsförening ska kunna utvecklas ännu mer? Börja fundera redan nu, kanske blir dina tankar till ett konkret förslag som du presenterar på Kongressen som andra medlemsföreningar får rösta om?

Kan jag anmäla mig?

En person per förening utses av föreningen till att vara ombud under Kongressen. Ombudet röstar då för sin förenings räkning i olika frågor som Kongressen beslutar om. Distrikten har två ombudsplatser på Kongressen.

Du kan också bli inbjuden att delta på Kongressen om du kandiderar till en post som förtroendevald utan att vara medlem i en förening.

Anmälan

Varje medlemsförening får välja en person som ombud med rösträtt att delta på Kongressen. Varje distrikt får välja två personer som ombud att delta på Kongressen, varav båda har rösträtt.

OBS! ALLA Ung Media Sveriges medlemsföreningar måste lämna besked vare sig man kan eller inte kan delta under Kongressen. Kan ni inte delta så mejlar ni till vår administratör Rosalind Göthberg på rosalind.gothberg@ungmedia.se.

ANMÄL DIG HÄR! ANMÄLAN ÄR STÄNGD!

Vad ska det tas beslut om på Kongressen 2021?

Medlemsföreningar och distrikt har rätt att skicka in förslag till Kongressen, om det finns något som ni vill att Ung Media Sverige ska göra eller ändra på. Alla förslag kommer att få en egen punkt i dagordningen.

Alla inskickade förslag kommer förbundsstyrelsen att läsa och skriva svar på. För att de ska hinna göra det behöver ni skicka in förslagen senast söndag 28 mars till förbundsordförande Henrik Almén: henrik.almen@ungmedia.se

Obs! Det går inte att spontant komma på nya punkter till dagordningen under den pågående Kongressen. För att få med en punkt i dagordningen behöver ni skicka in det som ett förslag senast söndag 28 mars.

Möteshandlingar 

Dagordning och möteshandlingar kommer att skickas ut till alla medlemsföreningar och distrikt. Inom kort kommer förslag från förbundsstyrelsen och senast lördag 10 april ska alla möteshandlingar skickas ut.

Nominera någon eller kandidera själv till förtroendeuppdrag inom Ung Media Sverige

På Kongressen ska vi välja personer till uppdrag inom Ung Media Sverige och det är valberedningens ansvar att samla in alla förslag på personer samt att presentera valberedningens förslag på personer till alla uppdrag.

Valberedningen söker personer till följande uppdrag:

  • Förbundsordförande (1)
  • Vice förbundsordförande (1)
  • Ledamöter i förbundsstyrelsen (5-9 ledamöter)
  • Verksamhetsrevisorer (2)
  • Valberedningen (1 ordförande och 2-4 ledamöter)

Skicka in intresseanmälan senast 21 mars. All info finns på här!


Vi ses den 24-25 april!