Bild: National Cancer Institute

KRÖNIKA

Ska du i dag in på läkarlinjen utgår antagningen delvis från en intervju men fokus ligger på betygen. På de mer eftertraktade skolorna kan du maximalt ha B i 2-3 ämnen som lägsta betyg. Lägsta intagningspoängen ligger på 21,67. Ett ett ämnesbetyg kan vara avgörande för ifall du kommer in. Hindrar ett D i franska, ett språk alla inte ens läser, någon från att bli en bra läkare?

Media rapporterar återkommande om hur vår sjukvårdspersonal går på knäna tills de slutligen går in i väggen och långa vårdköer. För samhällets skull behöver vi fler läkare i dag, eller allra helst i går. Intresset bland unga finns, men för få platser och en ökande antagningspoäng, en trend läkartidningen under flera år konstaterat, bidrar till en hög konkurrens. Endast en bråkdel av de som söker till läkarprogrammet blir antagna. Tusentals personer som eventuellt har vad som krävs för att vara kompetenta läkare men inte för att komma in på läkarprogrammet får sina drömmar krossade varje termin. Och skillnaden kan vara ett B i stället för ett A för mycket, ett enda D i ett hav av A:n eller bristen på meritpoäng. 

I sitt partiledartal sa Nyamko Sabuni att alla måste våga drömma stort, oavsett var i landet eller i vilken stadsdel man bor i. Vilken skola du går på riskerar att påverka vilken kunskapsnivå du når. Samtidigt kartlägger skolvärlden att friskolor ger högre betyg. Så vilken skola du går på har stor betydelse för vilka betyg och kunskap du kommer få. Två saker som har betydelse för ifall du kommer in eller inte. Kan vi då säga att alla ska våga drömma stort? Vad händer med alla dem som vågat drömma men sedan får sina drömmar krossade?

Dagens öppna betygskriterier lämnar en glipa för tolkning av betygen. Detta leder till att elever från olika skolor som hamnar i samma klass på gymnasiet kan ha väldigt skilda kunskapsnivåer, trots att de kan ha samma betyg från grundskolan. Att då behöva behöva lägga extra mycket fokus på det ämnet för att nå ett högt betyg är svårt nog. Samtidigt måste dessutom alla resterande betyg hållas på topp, något som lägger en otrolig stress och press på eleverna. Är det rimligt att vissa elever ska vara näst intill utbrända innan de ens har börjat på läkarlinjen? Eller efter allt slit mötas av ett nej? Ett icke-relevant ämne kan vara avgörande och våra framtida läkare blir utmattade redan innan de hunnit börja universitetet. 

Är de som har A i alla ämnen automatiskt mest lämpade för läkaryrket? Även de som inte har de högsta betygen i allt kan vara extremt pålästa inom det ämne som intresserar dem. Tyvärr spelar detta ingen roll i dag och därav skulle ett större fokus på antagningsintervjun ge en mer rättvis antagningsprocess som förhoppningsvis inte blir lika psykiskt påfrestande för de sökande.

Skribent: Saga Sjöö