Bidrag

Vill du eller din förening anordna en fotoutställning, bevaka ett evenemang eller åka på reportageresa – men saknar pengar? Här har vi samlat all information om våra olika bidrag.

Har du frågor om våra bidrag? Ring oss på 073 – 377 77 62 eller maila info@ungmedia.se


Välkomstbidrag

Varje ny förening som blir medlemmar i Ung Media Sverige får ett välkomstbidrag. Beloppet ligger för närvarande på 1 000 kronor. Pengarna betalas ut när er förening formellt har gått med i Ung Media Sverige.


Föreningsbidrag

Varje år kan medlemsföreningar få Ung Media Sveriges föreningsbidrag, som består av två delar – en fast grunddel på 2 000 kronor och en rörlig del på upp till 30 kronor per medlem.

Vad krävs för att få bidraget?

För att er förening ska få bidraget måste ni ha minst 3 medlemmar i åldern 6-25. Dessutom måste minst 60 procent av föreningens totala medlemsantal vara i åldern 6-25. Föreningens kontaktperson med inloggningsuppgifter till eBas (Ung Medias medlemsdatabas) loggar in och ser till att följande stämmer:

 • Alla era medlemmar måste vara registrerade i eBas (manual).
 • En kopia av föreningens senaste årsmötesprotokoll ska vara signerat och uppladdat i eBas.
 • En årsmötesrapport där alla som blev valda till någon förtroendepost (styrelse, valberedning, revisor) finns listade med kompletta kontaktuppgifter. Också uppladdat i eBas. Det ska också finnas en verksamhetsredovisning, alltså en kort text som beskriver vad föreningen har gjort under det gångna verksamhetsåret.

Ni kan lämna in de här föreningsuppgifterna mellan 1 januari – 31 december.

Föreningsbidraget delas ut i takt med att ansökningarna blir godkända. Beloppen kan komma att höjas och sänkas inför nästa bidragsperiod. Föreningar som är bidragsgrundande för andra ungdomsorganisationer kan inte söka det här bidraget.


Projekt- och evenemangsbidrag (medlemsföreningar & enskilda medlemmar)

Vill er förening eller du som enskild medlem anordna en fotoutställning, bevaka ett evenemang eller åka på resereportage – men saknar pengar? Vi vill stötta er!

Alla medlemsföreningar i Ung Media Sverige kan söka valfritt belopp upp till 10.000 kr genom vårt projekt- och evenemangsbidrag.

Sök frilansbidrag!

Alla enskilda medlemmar i Ung Media Sverige (i åldern 13-25 år) kan söka valfritt belopp upp till 3000 kr för egna projekt/evenemang genom vårt frilansbidrag.

Under 2022 kommer det finnas tre omgångar att söka projekt- och evenemangsbidrag. Deadlines är den 1 februari, den 1 maj och den 1 oktober.

Vad kan vi söka pengar för?

Utåtriktad verksamhet som sträcker sig utanför det ni brukar göra. Till exempel arrangera en fotoutställning eller en större radiosändning framför publik. Det ska vara något nytt som ni vanligtvis inte gör.

För medlemsföreningar: Motivera alltid hur ert projekt/evenemang kommer hjälpa er att komma i kontakt och värva nya medlemmar eller hur era egna medlemmar får ett ökat värde.

För enskilda medlemmar: Motivera alltid hur ditt projekt/evenemang kommer hjälpa dig att utvecklas som medieproducent.

Vad kan vi inte söka pengar för?

Den ”vanliga” verksamheten. Pengarna ska användas till något nytt eller något som annars inte kan genomföras. Exempelvis kan en podd inte söka projekt- och evenemangsbidrag för inköp av mikrofon, för det är “vanlig” verksamhet. Men podden kan de söka projekt- och evenemangsbidrag för att finansiera ett event med inspelning inför publik.

Ett annat krav är att projektet/evenemanget måste vara öppet för alla. Ni kan alltså inte söka pengar för att anordna stängda evenemang. Vi stöttar projekt/evenemang som på något vis är öppna för allmänheten och utannonserat så att så många som möjligt får möjlighet att delta.

Hur går det till?

 • Ansökan fylls i och skickas in.
 • Förbundsstyrelsen fattar sedan beslut om att bevilja eller neka er ansökan. Förbundsstyrelsen kan välja att bevilja delar av ansökt belopp, t.ex. ni ansöker om 6000 kr och styrelsen beviljar 3000 kr.
 • Ansökningar får svar inom en vecka från deadline för ansökan. Ni kan alltid kontakta kansliet med frågor: info@ungmedia.se
 • Är något är oklart i er ansökan kan styrelsen be er komplettera.
 • Om ansökan beviljas skriver ni under ett avtal för villkoren och skickar in det till kansliet: info@ungmedia.se Sedan betalas pengarna ut och projektet/evenemanget genomförs.
 • Efter ni genomfört ert projekt/evenemang kan förbundsstyrelsen ställa krav på att ni ska visa upp vad ni gjort, till exempel genom dokumentation (film, bilder, hemsida, artikel eller liknande) eller en kortare redovisning av vad ni använt bidraget till.

Viktig info

 • Bidraget ska användas till projekt/evenemang med en tydlig koppling till unga medieproducenter och/eller medieproduktion.
 • Styrelsen beslutar vilka ansökningar som godkänns, inte godkänns eller som behöver kompletteras. Beslutet kan inte överklagas.
 • Projektet eller evenemanget ska ha ett klart och tydligt startdatum och slutdatum, som ni skriver i ansökningsformuläret.
 • Försök hålla er kortfattade i beskrivningen av projektet, men ändå så pass utförliga att styrelsen inte behöver be er komplettera eller förtydliga ansökan. Ju tydligare en ansökan är desto snabbare kan ett beslut fattas och eventuella bidrag delas ut.
 • Alla projekt/evenemang som får sina bidragsansökningar godkända ska via exempelvis affischer, flyers, inbjudningar och föreningens hemsida tydligt visa att Ung Media Sverige stödjer projektet/evenemanget. Ni kan förslagsvis infoga vår logga någonstans i ert material.

Fyll i er ansökan här! (Medlemsförening)
Fyll i din ansökan här! (Enskild medlem)

Styrelsen beslutar i början av varje verksamhetsår om ansökningstider, och eventuellt prioriterade teman eller inriktningar för årets projekt- och evenemangsbidrag.Projekt- och evenemangbidraget är en begränsad bidragspott ur Ung Media Sveriges budget, därför kan den ta slut. Förbundsstyrelsen är inte skyldig att ”fylla på” potten.


Studiecirklar

Ung Media Sverige är medlemmar i studieförbundet Kulturens. Detta innebär att du som medlem i förbundet kan ta del av flera medlemsförmåner och ekonomiska stöd, bland annat genom att starta en studiecirkel. En studiecirkel är minst tre personer som gör någonting folkbildande tillsammans, exempelvis medieproduktion.

Läs mer och ladda ner blanketter på Kulturens hemsida.
Har du frågor? Kontakta oss på info@ungmedia.se eller ring 073 – 377 77 62.