Bidrag

Vill du eller din förening anordna en fotoutställning, bevaka ett evenemang eller åka på reportageresa – men saknar pengar? Här har vi samlat all information om våra olika bidrag.

Har du frågor om våra bidrag? Ring oss på 0733 – 77 77 62 eller maila info@ungmedia.se


Välkomstbidrag

Varje ny förening som blir medlemmar i Ung Media Sverige får ett välkomstbidrag. Beloppet ligger för närvarande på 1.000 kronor. Pengarna betalas ut när er förening formellt har gått med i Ung Media Sverige.


Föreningsbidrag

Varje år kan medlemsföreningar få Ung Media Sveriges föreningsbidrag, som består av två delar – en fast grunddel på 2.000 kronor och en rörlig del på 30 kronor per medlem.

Vad krävs för att få bidraget?

För att er förening ska få bidraget måste ni ha minst 3 medlemmar i åldern 6-25. Dessutom måste minst 60 procent av föreningens totala medlemsantal vara i åldern 6-25. Föreningens kontaktperson med inloggningsuppgifter till eBas (Ung Medias medlemsdatabas) loggar in och ser till att följande stämmer:

 • Alla era medlemmar måste vara registrerade i eBas (manual).
 • En kopia av föreningens senaste årsmötesprotokoll ska vara signerat och uppladdat i eBas.
 • En årsmötesrapport där alla som blev valda till någon förtroendepost (styrelse, valberedning, revisor) finns listade med kompletta kontaktuppgifter. Också uppladdat i eBas. Det ska också finnas en verksamhetsredovisning, alltså en kort text som beskriver vad föreningen har gjort under det gångna verksamhetsåret.

Ni kan lämna in de här föreningsuppgifterna mellan 1 januari – 31 december.

Föreningsbidraget delas ut i takt med att ansökningarna blir godkända. Beloppen kan komma att höjas och sänkas inför nästa bidragsperiod. Föreningar som är bidragsgrundande för andra ungdomsorganisationer kan inte söka det här bidraget.


Projekt- och evenemangsbidrag

Vill er förening anordna en fotoutställning, bevaka ett evenemang eller åka på resereportage – men saknar pengar?

Alla medlemsföreningar i Ung Media Sverige kan söka valfritt belopp upp till 10.000 kronor genom vårt projekt- och evenemangsbidrag. Vi vill stötta era grymma och nyskapande idéer!

Under 2020 kommer det finnas tre omgångar att söka projekt- och evenemangsbidrag. Deadlines är söndag den 16 februari, söndag den 10 maj och söndag den 25 oktober.

Motivera alltid hur ert evenemang kommer hjälpa er att komma i kontakt och värva nya medlemmar eller hur era egna medlemmar får ett ökat värde.

Vad kan vi söka pengar för?

Utåtriktad verksamhet som sträcker sig utanför det er förening brukar jobba med. Till exempel arrangera en fotoutställning eller en större radiosändning framför publik.

Vad kan vi inte söka pengar för?

Föreningens “vanliga” verksamhet. Exempelvis kan en radiostation inte söka projekt- och evenemangsbidrag för inköp av mick till radiostudion. Däremot kan de söka projekt- och evenemangsbidrag för att finansiera en större radiosändning inför publik. Ni kan inte heller söka pengar för att anordna stängda evenemang. Om en förening söker bidrag för ett evenemang eller liknande så måste det vara öppet för allmänheten och utannonserat så personer utanför föreningen får möjlighet att delta.

Hur går det till?

 • Ansökan fylls i och skickas in.
 • Förbundsstyrelsen tar sedan beslut om att bevilja eller neka er ansökan. Ansöker ni för ett belopp under 10.000 kronor ska ni få svar inom en vecka. Större belopp kan ta längre tid att få svar om, men ni kan alltid kontakta styrelsen med frågor.
 • Är något är oklart i er ansökan kan styrelsen be er komplettera.
 • Om ansökan beviljas betalas pengarna ut och projektet genomförs.
 • Efter ni genomfört ert projekt kan förbundsstyrelsen ställa krav på att ni ska visa upp vad ni gjort, till exempel genom dokumentation (film, bilder, hemsida, artikel eller liknande) eller en kortare redovisning av vad ni använt bidraget till.

Viktig info

 • Styrelsen beslutar vilka ansökningar som godkänns, avslås eller som behöver kompletteras. Beslutet kan inte överklagas.
 • Projektet eller evenemanget ska ha ett klart och tydligt start- och slutdatum, och anges i ansökningsformuläret.
 • Försök hålla er kortfattade i beskrivningen av projektet, men ändå så pass utförliga att styrelsen inte behöver be er komplettera eller förtydliga ansökan. Ju tydligare en ansökan är desto snabbare kan ett beslut fattas och eventuella bidrag delas ut.
 • Alla projekt eller evenemang som får sina bidragsansökningar godkända ska via exempelvis affischer, flyers, inbjudningar, föreningens hemsida tydligt visa att Ung Media Sverige stödjer projektet eller evenemanget. Ni kan förslagsvis infoga vår logga någonstans i ert material.

Fyll i er ansökan här! (Google Formulär som öppnas i nytt fönster)

Styrelsen beslutar i början av varje verksamhetsår om ansökningstider, och eventuellt prioriterade teman eller inriktningar för årets projekt- och evenemangsbidrag.Projekt- och evenemangbidraget är en begränsad bidragspott ur Ung Media Sveriges budget, därför kan den ta slut. Förbundsstyrelsen är inte skyldig att ”fylla på” potten.


Ung Media Stockholms projekt- och evenemangsbidrag

Tillhör din förening Ung Medias Stockholmsdistrikt? Har ni en idé som ni vill genomföra? Då kan ni söka vårt projekt- och evenemangsbidrag. Maxbeloppet är 10.000 kronor. Pengarna kan användas till projekt och evenemang, såsom att till exempel anordna en releasefest för det senaste numret av er tidning, spela in en poddserie, bjuda in en föreläsare till er förening eller till att hålla i en workshop. Obs! Bidraget betalas ut tidigast 1 mars 2019.

Ansökan om bidrag kan göras i formuläret nedan:


Ung Media Stockholms material- och utrustningsbidrag

Tillhör din förening Ung Medias Stockholmsdistrikt? Behöver din förening material eller utrustning? Då kan er förening söka vårt material- och utrustningsbidrag. Maxbeloppet är 5.000 kronor. Bidraget kan användas till att köpa in material och utrustning såsom kamera, mikrofon, dataprogram för redigering, utgivningsbevis eller annat som föreningen kan behöva till sitt medieskapande. Obs! Bidraget betalas ut tidigast 1 mars 2019.

Ansökan om bidrag kan göras i formuläret nedan:


Studiecirklar

Ung Media Sverige är medlemmar i studieförbundet Kulturens. Detta innebär att du som medlem i förbundet kan ta del av flera medlemsförmåner och ekonomiska stöd, bland annat genom att starta en studiecirkel. En studiecirkel är minst tre personer som gör någonting folkbildande tillsammans, exempelvis medieproduktion.

Läs mer och ladda ner blanketter påKulturens hemsida.
Har du frågor? Kontakta oss på info@ungmedia.se eller ring 0733 – 77 77 62.