Presskonferensen är Ung Media Sveriges årliga utbildningshelg för unga medieproducenter. Hösten år 2020 arrangerade vi evenemanget i Stockholm, men endast för medlemmar bosatta i Stockholms län. Detta på grund av den rådande situationen med coronapandemin. Därför anordnar vi nu också ett digitalt evenemang för ALLA våra medlemmar runtom i landet!

Evenemanget äger rum via Zoom lördagen den 5 december mellan klockan 10:00 – 16:00.

Temat för Digitala Presskonferensen, DPK, är normkritiskt ledarskap!
Dagen kommer att bestå av två föreläsningar i det aktuella temat under förmiddagen, och workshop-arbete under eftermiddagen. Vi avslutar med redovisning av era produktioner.

Föreläser gör Jessica Nilsson från den musikinriktade organisationen Popkollo, och Atilla Yoldas som är krönikör på Expressen och driver ett populärt aktivistiskt Instagram-konto. De kommer att prata om hur du som ledare/framtida ledare kan sänka trösklarna för engagemang i din förening, samt hur du kan nå ut med din förenings budskap till fler och samtidigt ansvars- och maktutjämna. Jessica Nilsson kommer att ha ett föreningsfokus under sin föreläsning, och Atilla Yoldas kommer att prata om normkritiskt ledarskap på sociala medier utifrån diskrimineringsgrunderna.

Under eftermiddagen kör vi två olika workshops och då får du som deltagare välja vilken du vill delta i.

Du kan antingen:

Granska bildbanker
Metod: Dela upp olika bildbanker mellan grupper och använda sökord som exempelvis “boss”, “meeting”, “leader” etc. för att granska normer och vilka som syns/inte syns på bilderna. Sedan blir det tid för diskussion och reflektioner om normer, vad som bryter mot normer, “den typiska ledaren” etc.

Eller:

Intervjua ledare om normkritiskt ledarskap
Metod: Granska hur chefer/ordföranden/valberedningar arbetar normkritiskt inom ideella organisationer. Det finns en tidsbegränsning för uppgiften, så det kanske blir en intervju i stil med “3 snabba frågor”. Eftersom Digitala Presskonferensen äger rum under en helg kontaktar vi ett gäng chefer/ordföranden/eller valberedningar på förhand för att säkerhetsställa tillgänglighet, men du som deltagare kan även välja att själv ta kontakt med personer.

Att delta på Ung Media Sveriges evenemang är alltid gratis och målgruppen för evenemanget är unga medieproducenter i åldrarna 15-25 år. Du som anmäler dig är på något sätt medlem och/eller aktiv i en förening med fokus på medieproduktion, t.ex. skoltidning, studentkårstidning, fotoförening eller podd.

Digitala Presskonferensen är framförallt riktad till Ung Media Sveriges medlemmar, men är du inte medlem i Ung Media Sverige är du ändå välkommen att delta. Du måste dock bli medlem för att kunna få länken till evenemanget. Medlemskap hos oss är också alltid gratis.
Här blir du medlem!

Det finns ingen begränsning på hur många antal anmälningar som vi tar emot från en och samma förening. Det är bara att anmäla sig!

De 30 första som anmäler sig får en goodiebag skickad hem till sig, så var snabb!

DEADLINE för anmälan är söndagen den 29 november kl. 23.59!


Om du undrar något annat kring Digitala Presskonferensen,  hör av dig till någon av oss på kansliet. Kommunikatör och engagemangsansvarig Eleni Terzitane är projektledare för DPK och nås på eleni.terzitane@ungmedia.se.