Inför varje kongress måste föreningarna svara på inbjudan med ett ja/nej för att kongressen ska räknas som giltig. Under 2023 har föreningarna avtvingats svar hela tre gånger då tre kongresser behövde hållas. Vad tycker du? Ska kravet i stadgarna bort eller vara kvar?

Diskussionsträffar på Discord

Mellan kl. 19-20 på onsdag och torsdag den 8 och 9 november kan medlemmar samtala med andra medlemmar och ställa frågor till förbundsstyrelsen om förslagen och bakgrunden. Ett annat förslag som går att diskutera är hur stor arvodet ska vara för förbundsordföranden och styrelsen.

Arvodering för förbundsstyrelsen

Valberedningen har lagt ett förslag på att förbundsordföranden ska arvoderas med 5 % av prisbasbeloppet (en allmän summa på 52 500 kr under 2023 fastställd av regeringen). Föregående verksamhetsår var arvodet 40 % av prisbasbeloppet. Hur går tankarna, vad är bakgrunden, och vad tycker du?