Få pengar till din förening, skapa projekt och anordna evenemang!

För att stötta er medlemmar på bästa sätt delar vi ut olika typer av ekonomiska bidrag till både föreningar och enskilda medlemmar. Här kan du läsa mer om vad varje enskilt bidrag innebär och vad som krävs för att du eller din förening ska få ta del av det:

Typ av bidrag: Händelse: Belopp:
Välkomstbidrag Välkomna alla nya föreningar!1000 kr.
FöreningsbidragÅrligt ekonomiskt bidrag. 2000 kr + 30 kr per medlem.
HöstbonusBonus för tidig rapportering. 1000 kr.
Projekt- och evenemangsbidrag för föreningarFör projekt och evenemang. Upp till 10 000 kr.
Projekt- och evenemangsbidrag för enskilda medlemmarFör projekt och evenemang. Upp till 3000 kr.

Välkomstbidrag

Varje ny förening som blir medlemmar i Ung Media Sverige får ett välkomstbidrag på 1000 kronor. Välkomstbidraget betalas ut i samband med att föreningens ansökan om medlemskap godkänns av Ung Media Sverige.

Som ny förening i Ung Media Sverige får ni 1000 kr

Föreningsbidrag

Varje år kan medlemsföreningar få Ung Media Sveriges föreningsbidrag. Föreningsbidraget består av två delar – ett grundbidrag på 2000 kr, och utöver det 30 kr per medlem som är 6-25 år gammal.

Varje förening får 2000 kr.
För varje medlem som är 6-25 år får ni utöver det 30 kr.

Krav för föreningsbidraget:
– Föreningen måste bestå av minst 3 medlemmar
– Minst 60 % av föreningens totala medlemsantal behöver vara mellan 6-25 år.
– Föreningen måste slutföra rapporteringen senast den 15e januari.

Föreningsbidraget delas ut i takt med att ansökningarna blir godkända. Beloppen kan komma att höjas och sänkas inför nästa bidragsperiod. Föreningar som är bidragsgrundande för andra ungdomsorganisationer kan inte ta emot det här bidraget.

Höstbonus

Ung Media Sverige delar även ut en höstbonus på 1000 kr till alla medlemsföreningar som medlemsrapporterar senast den 30 november.

Rapporterar din förening innan den 30 november får ni 1000 kr i bonus.

Höstbonus

Projekt och evenemangsbidrag för föreningar

Som medlemsföreningar kan ni söka bidrag för projekt- eller evenemang. Alla medlemsföreningar i Ung Media Sverige kan söka valfritt belopp upp till 10 000 kr genom vårt projekt- och evenemangsbidrag.

Ska ni ordna ett projekt eller evenemang? Ansök om upp till 10 000 kr!

Det finns tre omgångar att söka projektbidrag per år, med deadline:

 • 1 februari
 • 1 maj
 • 1 oktober

Bidraget kan sökas för projekt som:

 • Sträcker sig utanför det ni brukar göra (exempelvis en fotoutställning eller en livepodd).
 • Är öppet för allmänheten.
 • Har en tydlig koppling till unga medieproducenter och/eller medieproduktion.
 • Har ett tydligt start- och slutdatum.
 • Hjälper er att värva nya medlemmar eller ger era medlemmar ett ökat värde.
 • Visar via flyers, affischer och inbjudningar att Ung Media Sverige stödjer projektet.

Ansökan:
Ansök om projekt- och evenemangsbidraget

Projekt- och evenemangsbidrag för enskilda medlemmar

Alla enskilda medlemmar i Ung Media Sverige (i åldern 13-25 år) kan söka valfritt belopp upp till 3000 kr för egna projekt och evenemang genom vårt projekt- och evenemangsbidrag för enskilda medlemmar.

Vill du skapa ett eget projekt utanför din förening?
Ansök om belopp upp till 3000 kr!

Projektbidrag - få pengar till ditt medieprojekt
Projektbidrag – få pengar till ditt medieprojekt!

Bidraget kan sökas för projekt som:

 • Har en tydlig koppling till unga medieproducenter och/eller medieproduktion.
 • Har ett tydligt start- och slutdatum
 • Hjälper dig att utvecklas som medieproducent

Ansökan:
Ansök om projekt- och evenemangsbidraget

Tidigare projekt:

Nadya Abbasi bakom filmprojektet ”How to do Scandinavia” fick i förra omgången frilansbidrag från Ung Media Sverige.

Nadya Abassi fick projektbidrag av Ung Media för sitt filmprojekt.

Om ansökningsprocessen till projekt och evenemangsbidrag

När deadline har passerat fattar förbundsstyrelsen beslut om att bevilja eller neka er ansökan. Beslutet kan inte överklagas. Förbundsstyrelsen kan välja att bevilja delar av ansökt belopp. Styrelsen kan be er komplettera er ansökan. Beslut fattas senast två veckor efter sista ansökningsdatum och meddelas via mail med ett beslut och avtal som ska signeras av dig/er. Bidraget betalas ut senast två veckor efter beslut har meddelats.

Efter ni genomfört ert projekt/evenemang kan förbundsstyrelsen ställa krav på att ni ska visa upp vad ni gjort, till exempel genom dokumentation (film, bilder, hemsida, artikel eller liknande) eller en kortare redovisning av vad ni använt bidraget till.