Få pengar till att driva och utveckla din förening eller till att utveckla dig själv som medieproducent!

För att stötta er medlemmar på bästa sätt delar vi ut olika typer av ekonomiska bidrag till både föreningar och enskilda medlemmar. Detaljerna hittar du i vårt styrdokument för bidrag till föreningar, men nedan kan du läsa kort om vad bidragen innebär och vad som krävs för att du eller din förening ska få ta del av det.

Typ av bidrag Syfte Belopp
Välkomstbidrag Välkomna alla nya föreningar1 000 kr
FöreningsbidragÅrligt ekonomiskt bidrag2 000 kr + 30 kr per medlem
RapporteringsbonusBonus för tidig rapportering 1 000 kr
RekryteringsbonusBonus för rekrytering av medlemmar750 kr
Särskilt föreningsbidragFör att utveckla er föreningUpp till 10 000 kr
Bidrag till enskild medlemFör att utveckla dig själv som medieproducentUpp till 3 000 kr

Välkomstbidrag

Varje ny förening som blir medlemmar i Ung Media Sverige får ett välkomstbidrag på 1 000 kronor. Välkomstbidraget betalas ut i samband med att föreningens ansökan om medlemskap godkänns av Ung Media Sverige.

Som ny förening i Ung Media Sverige får ni 1 000 kr.

förening

Föreningsbidrag

Varje år kan medlemsföreningar få Ung Media Sveriges föreningsbidrag. Föreningsbidraget består av två delar – ett grundbidrag på 2000 kr, och utöver det 30 kr per medlem som är 6-25 år gammal.

Kriterier föreningsbidrag

 • Föreningen är medlem i Ung Media Sverige och uppfyller kraven för medlemskap enligt stadgarna.
 • Föreningen slutför rapporteringen senast den 30 november.
 • Föreningen inkommer med korrekta bankuppgifter i eBas senast 31 december det innevarande året.

Ej uppfyllda kriterier

Om föreningen inte uppfyller kriterierna för bidraget vid kalenderårets slut blir föreningen återbetalningsskyldig av bidraget. Det innebär bland annat att om föreningen har fått föreningsbidrag och vill gå ur som medlemmar samma år, eller underkänns i våra stickprovskontroller, så behöver föreningen betala tillbaka bidraget till förbundet.

Om er förening går ur som medlemmar

Om ni har fått bidrag under innevarande år får ni välja mellan att stanna kvar som medlemmar till 1 januari nästkommande år eller betala tillbaka mottaget föreningsbidrag. Om er förening lägger ner behöver ni lämna tillbaka utdelat föreningsbidrag för innevarande år.

Föreningsbidraget delas ut i takt med att ansökningarna blir godkända. Beloppen kan komma att höjas och sänkas inför nästa bidragsperiod. Föreningar som är bidragsgrundande för andra ungdomsorganisationer kan inte ta emot det här bidraget.

Varje förening får 2 000 kr.
För varje medlem som är 6-25 år får ni utöver det 30 kr.

bidrag för skoltidning

Rapporteringsbonus

Ung Media Sverige delar även ut en rapporteringsbonus på 1 000 kr till alla medlemsföreningar som rapporterar årsmötesprotokoll och årsmötesrapport senast den 15 juni. Kontakta förbundet på info@ungmedia.se om ni inte håller ert årsmöte förrän efter 15 juni enligt era stadgar.

Rapporterar din förening innan den 15 juni får ni 1 000 kr i bonus.

Rekryteringsbonus

Om er förening är godkänd för föreningsbidrag och ert medlemsantal ökat med 30% eller mer från föregående år får ni även en rekryteringsbonus på 750 kr.

Om ert medlemsantal ökat med 30% eller mer får ni 750 kr i bonus.

Särskilt föreningsbidrag

Alla medlemsföreningar i Ung Media Sverige kan söka särskilt föreningsbidrag i syfte att bedriva verksamhet som ni annars inte skulle ha råd eller möjlighet att göra. Förhoppningen är att bidraget ska hjälpa er att tänka i nya banor, våga initiera ny verksamhet och på olika sätt utveckla er förening. Ni kan söka ett valfritt belopp upp till 10 000 kr.

Det finns tre omgångar att söka särskilt föreningsbidrag per år, med sista ansökningsdatum:

 • 1 februari
 • 1 maj
 • 1 oktober

Kriterier för särskilt föreningsbidrag

Bidraget ska:

 • bidra till att skapa engagemang i föreningen.
 • bidra till medlemsrekrytering.
 • inte användas för föreningens ordinarie verksamhet.
 • inte avse inköp som gjorts före deadline för ansökan.

Föreningen ska:

 • vara godkänd för föreningsbidrag vid senaste årsskiftet

Ansökan
Ansök om särskilt föreningsbidrag

Vill ni testa något nytt och utveckla er förening? Ansök om upp till 10 000 kr!

föreningsbidrag

Bidrag till enskild medlem

Alla enskilda medlemmar i Ung Media Sverige (i åldern 13-25 år) kan söka valfritt belopp upp till 3000 kr i syfte att hjälpa dig att utvecklas som medieproducent.

Kriterier för bidrag till enskild medlem

 • Den sökande ska vara medlem i en förening i Ung Media Sverige.
 • Den sökande ska vara 13-25 år gammal.
 • Bidraget ska hjälpa den sökande utvecklas som medieproducent.
 • Bidraget ska inte avse inköp som gjorts före deadline för ansökan.

Det finns tre omgångar att söka bidrag som enskild medlem per år, med sista ansökningsdatum:

 • 1 februari
 • 1 maj
 • 1 oktober

Ansökan:
Ansök om bidrag till enskild medlem

Vill du utveckla sig själv som medieproducent? Ansök om belopp upp till 3 000 kr!

Projektbidrag - få pengar till ditt medieprojekt

Tidigare initativ som har fått bidrag

Enskilda medlemmen Nadya Abbasi fick bidrag från Ung Media Sverige för att genomföra filmprojektet ”How to do Scandinavia”

Nadya Abassi fick projektbidrag av Ung Media för sitt filmprojekt.

Om ansökningsprocessen till särskilt föreningsbidrag och bidrag till enskild medlem

Efter sista ansökningsdatum fattar förbundsstyrelsen beslut om vilka ansökningar som ska kompletteras, godkännas eller avslås. Beslutet kan inte överklagas. Förbundsstyrelsen kan välja att bevilja delar av ansökt belopp. Beslut fattas senast två veckor efter sista ansökningsdatum och meddelas till den mail som angetts i ansökan. Bidraget betalas ut senast två veckor efter beslut har meddelats.