Ansök till projekt- och evenemangsbidraget

Här kan du som representerar en förening eller du som är enskild medlem ansöka om projekt- och evenemangsbidraget. Vill du veta mer om vad bidraget är och vad som krävs för att du ska få ta del av det? Läs mer på sidan om våra bidrag.

Dags för redovisning? Följ stegen här.

Ansökan Projekt- och evenemangsbidrag: Förening

Du som ansöker till projekt- och evenemangsbidraget för din förening skickar in din ansökan på eBas. Skicka in ansökan.

Villkor:

Genom att skicka in denna bidragsansökan godkänner ni Ung Media Sveriges särskilda villkor om projekt- och evenemangsbidrag. 

  1. Föreningen synliggör Ung Media Sverige som finansiär av projektet genom exempelvis affischer, flyers, inbjudningar, hemsida och sociala medier.
  2. Projektet ska redovisas senast 30 dagar efter genomfört projekt. Redovisningen lämnas in via eBas med blankettmall för redovisning.

Om villkoren inte uppfylls eller om projektet inte genomförs har Ung Media Sverige rätt att återkräva det utdelade bidraget. Om mer än 5 % av bidraget inte kommer till användning i projektet ska detta återbetalas till Ung Media Sverige.

Ansökan Projekt- och evenemangsbidrag: Enskild medlem

Du som ansöker om projekt- och evenemangsbidraget som enskild medlem ansöker genom att fylla i formuläret nedan. Har du några frågor? Hör av dig till oss på info@ungmedia.se

Villkor:

Genom att skicka in denna bidragsansökan godkänner du Ung Media Sveriges särskilda villkor om projekt- och evenemangsbidrag. 

  1. Bidragstagaren synliggör Ung Media Sverige som finansiär av projektet genom exempelvis affischer, flyers, inbjudningar, hemsida och sociala medier.
  2. Projektet ska redovisas senast 30 dagar efter genomfört projekt. Redovisningen skickas in med blankettmall för redovisning till info@ungmedia.se. .

Om villkoren inte uppfylls eller om projektet inte genomförs har Ung Media Sverige rätt att återkräva det utdelade bidraget. Om mer än 5 % av bidraget inte kommer till användning i projektet ska detta återbetalas till Ung Media Sverige.