Studiecirklar

Som medlem i Ung Media Sverige kan ta del av flera av Kulturens medlemsförmåner och ekonomiska stöd, bland annat genom att starta en studiecirkel. En studiecirkel är minst tre personer som gör någonting folkbildande tillsammans, exempelvis medieproduktion.

Läs mer och ladda ner blanketter på Kulturens hemsida.

förening hos kulturens