Tryck tidning

För att ni medlemmar ska kunna trycka tidningar till ett bra pris har Ung Media Sverige tagit fram ett ramavtal för tidningstryck tillsammans med ett tryckeri. Det innebär att ni kan få hjälp att trycka er tidning genom oss!

Så gör du din tidning redo för tryck

  1. Dokumentformatet ska vara lika stort som det slutgiltiga, renskurna formatet du vill ha på tidningen. Tänk på att dokumentformatet ska inkludera skärmärken och utfall.
  2. Du bör ha ett utfall på bilder, linjer och färgplattor på minst 3 mm. Se upp med att lägga texter, bilder eller andra objekt för nära sidans ytterkant. Försök lägga objekt minst 8 mm från kanten. I InDesign är grundinställningen på 12,7 mm. Detta för att det ska se snyggt ut och inte så att bild eller text ser ut som att det håller på att trilla ur sidan.
  3. Färger som används i dokumentet, på text, tonplattor, illustrationer och bilder måste vara definerade som känd dekorfärg (Pantone) eller CMYK. Rensa gärna din färgpalett från oanvända färger innan du exporterar till PDF. Kontrollera att svart text inte är i RGB, CMYK eller Auto, utan bara 100 procent svart. Kontrollera att övertryck och ursparning är gjord där du önskar det.
  4. Alla bilder bör hålla en upplösning på 250-300 dpi (dots per inch). Alla svartvita bilder måste vara i gråskala.

Redo? Kontakta oss via info@ungmedia.se för att få rätt kontaktuppgifter till tryckeriet. Vi kan även svara på frågor om ni behöver hjälp.

Tryck skoltidning

Information om tryckeriprocessen

Pappret som tidningen trycks på kallas Artic Silk och är miljömärkt. Den printer som används i tryckeriet är så bra det kan bli när det kommer till miljön. Spilltoner och tomma toner förpackningar returneras för att allt ska vara så miljövänligt som möjligt.

Pliktexemplar

När ni trycker över 30 ex av er tidning så måste sju stycken skickas som pliktexemplar till Kungliga biblioteket och sex av landets universitetsbibliotek. Om ni till exempel beställer 40 ex av er skoltidning kommer ni få en leverans med 33 tidningar. Tänk på detta när ni beställer.

Ni behöver alltså inte själva skicka in pliktexemplar, utan detta gör tryckeriet gratis. Men det innebär som sagt att ni får sju exemplar mindre i leveransen, även om ni betalat för dem. Detta beror på att ni måste följa Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

Priser

På tidningstryck färgtryck 4+4 på Artic Silk-papper 130 gram:

Tryck tidning100 st200 st300 st400 st500 st
12 sidor A4 1340 kr2090 kr3090 kr3850 kr4750 kr
16 sidor A41650 kr3090 kr3800 kr4990 kr5990 kr
20 sidor A41990 kr3700 kr4825 kr6290 kr7480 kr
24 sidor A42290 kr4320 kr5690 kr7090 kr8690 kr
28 sidor A42690 kr4890 kr6490 kr8090 kr9756 kr
32 sidor A43050 kr5450 kr6990 kr8990 kr10790 kr
Tryck tidning100 st200 st300 st400 st500 st
12 sidor A5990 kr1690 kr2690 kr3390 kr4150 kr
16 sidor A51310 kr2286 kr3066 kr4159 kr4990 kr
20 sidor A51595 kr2727 kr3590 kr4790 kr5590 kr
24 sidor A51790 kr3109 kr4383 kr5689 kr6833 kr
28 sidor A52045 kr3880 kr5018 kr6506 kr7503 kr
32 sidor A52350 kr4590 kr5849 kr6990 kr7990 kr

Priserna är exklusive moms.

Leveranstiden är 3-5 arbetsdagar, och varierar beroende på storlek och upplaga. Vill du ha tjockare papper på omslaget (200 gram) tillkommer 190 kronor extra per 100 exemplar.

Moms

Momssatsen på tidskrifter är 6%. Det finns dock undantag! För att det ska vara en undantagen tryckeritjänst ska den tryckta produkten vara en periodisk publikation. Med det menas en publikation som enligt utgivningsplan utkommer med normalt minst fyra nummer om året. Kolla på Skatteverket om ni uppfyller kraven, och meddela tryckeriet om ni önskar bli undantagna.

Har du lust att skapa en tidning? Läs vår guide till dig som vill skapa skoltidning eller annan typ av tidning här