Vad är Kongressen?

Kongressen är Ung Media Sveriges årsmöte och högst beslutande organ. Det är här alla medlemsföreningar gör sin röst hörd och får möjligheten att påverka förbundets framtid. På Kongressen väljs även en ny förbundsstyrelse. Varje medlemsförening får skicka ett ombud till Kongressen.

Vad?: Ung Media Sveriges årsmöte – Kongressen. 
Datum: 22 april 2023
Plats: Digitalt via Discord

Förslag
Medlemsföreningar och distrikt har rätt att skicka in förslag till Kongressen, om det finns något som ni vill att Ung Media Sverige ska göra eller ändra på. Alla förslag kommer att få en egen punkt i dagordningen.
Alla inskickade förslag kommer förbundsstyrelsen att läsa och skriva svar på. För att de ska hinna göra det behöver ni skicka in förslagen senast fredag 24 mars. 

Skicka ditt förslag till förbundsordförande Måns Höög på mans.hoog@ungmedia.se. 

Vill du bli förtroendevald eller nominera någon du tror skulle passa perfekt i Ung Media Sveriges styrelse? Fyll i detta formulär senast den 16 mars.

Har du några frågor går det bra att skicka dessa till valberedningen@ungmedia.se

Ta reda på mer!
Här kan du läsa mer om de olika rollerna inom förbundsstyrelsen .
Här kan du läsa intervjuer med engagerade inom Ung Media Sverige.

De uppdrag som går att söka till är: 
– Förbundsordförande till förbundsstyrelsen
– Vice förbundsordförande till förbundsstyrelsen
– Ledamot till förbundsstyrelsen      
– Revisor                                        
– Ordförande till valberedningen
– Ledamot till valberedningen

Har du några frågor?
Om du har frågor kring årsmötet, kontakta förbundsordförande Måns Höög på mans.hoog@ungmedia.se

Reservationer under kongressen 2023
Vill du lämna en reservation? Reservationer lämnas här innan Kongressens avslutande.