Våra guider till dig som är med i en förening

Här kan du lära dig mer om vad det innebär att driva en förening, hur du skapar en tillgänglig och trygg förening, hur ett årsmöte går till, vad roller som revisor innefattar samt få tips på hur du gör en smidig överlämning när det är dags för någon annan att ta över arbetet inom föreningen.

 • Föreningsguiden
 • Trygg- och tillgänglighetsguiden
 • Press- & yrkesetiska regler
 • Skoltidningshandboken
 • Revisorguiden
 • Årsmötesguiden
 • Medlemsrekryteringsguiden
 • Lämna-över-guiden
 • Budget- och ekonomiguiden
 • Sociala-medieguiden
 • eBas-guiden

Föreningsguiden

Lär dig om rollerna i en förening, årsmötet, stadgarnas betydelse och mycket mer.

Pressetiska regler

Alla tidningar, journalister och fotografer måste ha koll på de pressetiska reglerna.

Revisorguiden

Vad är en revisor, hur väljs en revisor, och framförallt – vad gör en revisor?

Överlämningsguiden

Våra bästa tips för att lyckas med en ordentlig överlämning.

Ekonomiguiden

Vår guide till hur du sätter upp en budget, bokför och verifierar inköp.

Guide för eBas

Vår guide till hur ni använder er av vårt medlemssystem eBas.

Trygg & tillgänglig förenings-guiden

Hur säkerställer ni att er förening är tillgänglig och trygg för alla? Ta del av vår checklista med tips.

Skoltidningshandboken

Starta upp, driv och skapa långsiktig överlevnad för er skoltidning!

Årsmötesguiden

Läs mer om vad ett årsmöte är och vad du behöver tänka på innan du håller ett.

Medlemsrekryteringsguiden

4 enkla tips för att få fler medlemmar till din förening.

Sociala-medieguiden

Vår guide till hur du som har en förening använder sociala medier på bästa sätt.

guide för medieproduktion och föreningskunskap