AI står för artificiell intelligens och är en gren av datavetenskapen som syftar till att skapa datorprogram som kan utföra uppgifter, som vanligtvis kräver mänsklig intelligens såsom resonemang, lärande, planering, uppfattning, rörlighet och tänkande. AI bygger på maskininlärning – en metod där datorer kan lära sig att göra uppgifter utan att vara explicit programmerade att göra det. Detta uppnås genom att använda stora mängder data och algoritmer, som kan identifiera mönster och trender, för att skapa modeller som kan förutsäga, klassificera eller optimera resultat baserat på nya data. AI används idag inom många olika områden, inklusive medicin, fordonsindustri, finans, marknadsföring och, naturligtvis, media och journalistik.

AI inom journalistik

Automatiserad textgenerering. AI-teknologi kan användas för att generera nyhetsartiklar, rapporter och analyser från rådata eller strukturerade datakällor. Detta kan hjälpa journalister att snabbt skapa innehåll och därigenom frigöra tid för mer djupgående rapportering.

Översättning. AI-teknologi kan användas för att översätta texter från ett språk till ett annat. Detta kan vara särskilt användbart för journalister som arbetar med internationella nyheter.

Dataanalys. AI-teknologi kan användas för att analysera stora mängder data och identifiera mönster, trender och insikter som kan hjälpa journalister att skapa mer informativa och välgrundade artiklar.

Bild- och videoredigering. AI-teknologi kan användas för att redigera bilder och videor på ett effektivt sätt. Detta kan hjälpa journalister att skapa visuellt engagerande innehåll som hjälper till att förmedla nyheter och berättelser på ett mer effektivt sätt.

Faktagranskning. AI-teknologi kan användas för att hjälpa journalister att granska fakta och verifiera information. Detta kan hjälpa till att minska risken för falska nyheter och spridning av desinformation.

Anpassade nyhetsflöden. AI-teknologi kan användas för att skapa anpassade nyhetsflöden och rekommendationer baserade på användarens preferenser och beteenden. Detta kan hjälpa journalister att nå en större publik och skapa mer relevanta och engagerande nyheter.

Sammanfattningsvis kan AI-teknologi hjälpa journalister att effektivisera sitt arbete och skapa högkvalitativt innehåll på ett mer effektivt sätt. Det är dock viktigt att journalister förstår begränsningarna och riskerna med AI-teknologi och använder den på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Om du använder AI för att medieproducera är det viktigt att ha koll på, och ta hänsyn till, följande:

Bristande transparens. Ett problem med AI inom journalistik är att det ibland kan vara svårt för läsaren att veta hur en artikel eller en nyhetshistoria genererades eftersom maskininlärningssystem och algoritmer kan vara komplexa och svåra att förstå.

Bias. AI-system kan ha en från skaparna inbyggd bias som leder till att vissa historier eller perspektiv prioriteras framför andra. Om inte noggrann kontroll och utvärdering görs kan det leda till att vissa grupper eller perspektiv blir underrepresenterade i media.

Koncentration av media. AI kan bidra till att ytterligare koncentrera mediemarknaden genom att enbart stora medieföretag har resurserna att investera i dyra teknologier och utveckla egna algoritmer.

Mänsklig inverkan. AI-system kan inte ersätta mänskliga bedömningar helt och hållet. Journalister måste fortfarande vara medvetna om det kontextuella, kulturella och historiska sammanhanget för att kunna göra etiska och välgrundade journalistiska beslut.

Kvalitet och trovärdighet. Journalistik handlar om att producera innehåll av hög kvalitet och trovärdighet. AI kan underlätta vissa processer, men det är fortfarande avgörande att journalister har rätt kompetens och erfarenhet för att kunna bedöma och verifiera information och därigenom skapa välgrundade och trovärdiga nyheter. Om AI-algoritmer inte har tillräckligt med data till sitt förfogande eller om datan innehåller felaktig information kan detta leda till felaktiga resultat.

Risk för automatisering av jobb. Om AI-system används för att automatisera processer, kan det leda till att vissa jobb inom journalistik och relaterade områden blir överflödiga.

Dessa utmaningar betonar vikten av att utveckla AI-system för journalistik med hög medvetenhet om de potentiella riskerna. Det kräver också en kunskapshöjning hos journalister och mediebranschens aktörer för att kunna hantera dessa utmaningar på ett ansvarsfullt sätt.

Tips! Jobbar du med annan medieproduktion? Då kan avsnittet AI inom media passa bättre.