Intervjuteknik: Ställ rätt frågor för att få intressanta svar

Intervjun är en viktig komponent av det journalistiska arbetet. Intervjun används som arbetsmetod för att besvara de journalistiska frågorna vad, var, när, vem, hur och varför. Intervjun som form kan också lägga grunden för en text där både frågor och svar skrivs ut i texten. Oavsett hur du väljer att använda intervjun, som arbetsmetod eller journalistisk form, är din intervjuteknik viktig för att uppnå det du vill med intervjun. Nedan går vi igenom vad du behöver tänka på innan, under och efter intervjun för att lyckas så bra som möjligt.

Intervjuteknik innehåll:

Att tänka på inför intervjun

Vad är det du vill veta?
Tänk igenom vad du vill veta om personen. Vad kan intervjupersonen om ämnet? Är personen en expert? Har personen egen erfarenhet?

Frågorna
Skriv upp de viktigaste frågorna som du vill ha svar på. När du har gjort det, försök att bryta ner dem i mindre frågor som kan leda intervjun i rätt riktning.

Tid och plats
Bestäm tid och plats med personen du ska intervjua, tänk på att välja en lugn och tyst plats.

Testa tekniken
Ska du spela in intervjun? Du kan använda dig av inspelningsappen på din mobil. Låter det bra? Behöver något ändras?

Be om lov
Fråga alltid om det är okej att spela in intervjun. Om du spelar in blir det lättare att plocka citat direkt när du ska skriva.

Förberedelser intervju - intervjuteknik
Skriv ner dina mål med intervjun och förbered frågor innan.

Under intervjun: Så ställer du dina frågor

Ställ öppna frågor
Definitionen av en öppen fråga är att det går att ge fler än ett svar. En öppen fråga börjar ofta med Varför eller Hur. En öppen fråga ger den som får frågan möjlighet att svara på flera olika sätt. En stängd fråga är en fråga som det bara går att svara ja eller nej på.

Ställ en fråga åt gången
Det är lätt att ställa flera frågor på en gång, men det är viktigt att inte göra det. Om du ställer två frågor samtidigt får du oftast svar på den lättaste, men kanske inte den viktigaste frågan.

Undvik ledande frågor
En ledande fråga är när den som ställer frågan leder in den som svarar i en viss riktning.

Våga vara tyst
Ofta fortsätter den du intervjuar att utveckla sitt svar om du vågar var tyst och vänta med nästa fråga.

Intervjuteknik-deltagare-redaktion-ung-media
Deltagare antecknar under intervju
Intervjuteknik-deltagare-redaktion-ung-media
Redaktionsdeltagare håller en intervju under Stockholm Fashion Week 2022

Att tänka på efter intervjun

Faktakoll
Säger personen något du inte tror stämmer? Åsikter är något personen själv står för, men hänvisar personen till fakta – kolla upp varifrån uppgifterna kommer.

Intervjua fler?
Behöver du intervjua någon mer som kan visa en annan sida av situationen?


Tips!
Läs frilansjournalisten Elisabet Wahls tips till dig som vill öka din journalistiska erfarenhet