Bild: Helga Jonsson

Gittan Frejhagen är nästan 80 år gammal och initiativtagare till nätverket Gretas Gamlingar. Hon engagerar de äldre för att få allmänheten och politiker att våga prata om sina utsläpp. 

Nätverket Gretas Gamlingar är en del av Fridays For Future, organisationen som startades efter att Greta Thunberg börjat strejka utanför riksdagshuset i Stockholm. Gittan Frejhagen, bosatt på Gotland, berättar att flera års dåligt samvete över att ha negligerat klimatfrågorna, i kombination med en specifik händelse var det som fick henne att starta nätverket.

– Jag satt på Gotlandsfärjan och tittade på barnen i lekhörnan. Jag insåg att år 2050 är de mitt i livet, de ska hitta en partner och skaffa barn. Då kände jag att vi måste göra nåt. Min väninna och jag pratade om det hela resan hem. 

Gittan inspirerades av Gretas demonstrationer, men kände att hon själv var för gammal för att delta. 

– Jag har ju inget att strejka från, säger hon. 

Därför startade hon Gretas Gamlingar. De är en grupp äldre som, med nätverkets logga på sina tröjor, står utanför sin lokala matbutik i Burgsvik på Gotland. Där pratar de med varandra och med förbipasserande. Idag finns det grupper på minst 17 platser i landet. Den skuld Gittan kände har hon känt igen hos många andra äldre. 

– Jag upplevde att det fanns en oro, att man var frustrerad för att man inte kunde hjälpa till. Många av oss är 40-talister och vi gjorde massor på 70-talet, säger hon och fortsätter: 

-Idag känns det inte som att vi orkar och vi är för lite med i det som händer. Det som verkligen behövs är en plattform för äldre där man kan ge utrop för sin oro. 

 

Gretas Gamlingar på plats utanför ICA Burgsvik. Bild: Privat

Syftet är att skapa uppmärksamhet för att i sin tur få folk att minska sina utsläpp. Dessutom hoppas hon kunna ändra beteendet hos politiker. 

– Fler och fler politiker vet ju att vi finns och jag tror att de kan känna att “Finns de här gamlingarna då kanske det inte är så farligt att ta de här samtalen om utsläpp.”.

Att nå politikerna har hon lyckats med. På Almedalsveckans andra dag arrangerar Gretas Gamlingar ett samtal mellan Gotlands två riksdagsledamöter: Hanna Westerén (S) och Lars Thomsson (C). Syftet är att diskutera hur Gotland ska gå från ord till handling. 

Under seminariet säger Lars Thomsson att han tror att de över 50 och de på landsbygden ofta känner ett avståndstagande mot klimatfrågor. Gittan säger under intervjun efteråt att hon relaterar starkt till känslan av skuld och osäkerhet. För att kunna prata om utsläpp med de på landsbygden tror hon att det viktigaste är att vända det till något positivt. 

– Kött från nötdjur, ost och mjölk, det ger mycket utsläpp och naturligtvis gör det att de känner sig oroliga. Det de odlar är ju vall och raps till korna. Hela deras framtid bygger på att vi äter deras produkter. Samtidigt tror jag att det finns mycket annat man kan odla. Vi behöver verkligen lantbruket, både för att odla sådant som vi kan äta och sådant som kan bli fossilfritt bränsle. 

 

Hans Lundborg håller upp loggan för Gretas Gamlingar. Bild: Privat

När pandemin kom fick Gretas Gamlingar tänka om och arrangerade ett tiotal samtal på en stor uteservering. De bjöd in talare och frukten av träffarna blev, förutom att många fick chans att prata om klimatet, en skrift som ska guida till samtal kring utsläpp. 

– Alla politiker på Gotland har fått den, i alla partier. Likaså alla riksdagsledamöter, regeringen, alla svenska EU-parlamentariker och Franz Zimmermann i EU som är ansvarig för klimatet. Och så har det varit ett följebrev med – vi vill att ni pratar med oss och vi vill ha en kampanj. För politikerna vågar inte tro på att de vinner några röster på att prata om klimatet. 

Just att väcka allmänhetens insikt är något Gittan ofta återkommer till. Hon vill se en ordentlig och ihärdig satsning på en kampanj för att få människor att minska sina utsläpp. Som exempel tar hon upp den kampanj för att minska vattenanvändningen som Region Gotland haft för några år sedan. 

– Alla kände till kampanjen. Budskapet nådde alla. 

Gittan pratar också om vad vi kan lära oss av en kampanj som skedde år 1967, i samband med omställningen till högertrafik. 

– Enkelheten där: “Håll dig till höger, Svensson”. Det var en kampanjmelodi som bara fastnade i huvudet. Starta och genomföra en sådan kampanj uthålligt, det är vad man behöver. 

Skriften som Gretas Gamlingar skrivit finns att läsa på www.klimatsamtaliburgsvik.se  

 

Reporter: Emelie Lindgren