Anders Nordström tillsammans med moderatorn Christian Danielsson. Foto: Elin Nilsson

Miljontals människor världen över har drabbats av Covid-19 och dött av viruset. Trots att det nu finns vaccin är pandemin inte över och både forskare från WHO och politiker understryker att det redan nu är viktigt att också tänka på framtiden. 

Under Almedalens första dag diskuterades bland annat det globala samarbetet mellan länder som pågått under Covid-19. Medverkande var sändebudet för ACTA Carl Bildt, chefen för sekretariatet på WHO:s coronapanel Anders Nordström och EU-kommissionens generaldirektör för internationella partnerskap Koen Doens. Carl Bildt vittnade om att samhället visste att viruset var på väg, men att det var något som inte togs i beaktning. 

– Det började egentligen hända saker först i april, 85 dagar efter att WHO gått ut med situationen, vilket var för sent. Vi måste fokusera mycket på situationen vi befinner oss i nu, men även blicka framåt, sade Carl Bildt. 

Anders Nordström förklarade  att viruset var något WHO hade på agendan redan 2006 och att världen trots det inte var beredd på den situation som nu uppstod. Han menade också att det troligen inte är den första pandemin som kommer och nog inte heller den farligaste. Nordström poängterade därför att världen behöver börja förbereda sig inför framtida pandemier redan nu genom investering, planering och ett annat hanteringssystem. 

– Vi behöver politisk hängivenhet inför framtiden och när vi har globala hot så behöver vi globala lösningar, inte ett vi och dem som det varit innan, sade Anders Nordström. 

När det handlar om globala lösningar anser även Koen Doens att det är något som länder behöver ta itu med. Han förklarade att det finns risker med att inte kunna skapa till exempel vaccin på en global nivå och att det är något världen måste ta med sig från den här pandemin. Tillsammans med ett globalt samarbete anser samtliga att ett förbättrat politiskt ledarskap och en förberedd ekonomi krävs inför framtida pandemier. 

Reporter: Elin Nilsson