Brinner du för samhällsfrågor och ungas rättigheter? Vill du främja ungas röster i media och få erfarenhet från civilsamhället? Då tror vi att du skulle passa bra som praktikant på Ung Media!

Ung Media Sverige är ett ideellt riksförbund för medieintresserade unga. Vår vision är att var och en av Sveriges unga kan fritt, med respekt för alla människors lika värde, sprida sina ord, bilder, idéer och drömmar. Detta kan de genom att själva producera media och genom att ha tillgång till media, producerad av andra unga. Unga medieproducenter är en stark kraft, som påverkar både ungas liv och hela samhället ur ett demokratiskt perspektiv.

Om praktikplatsen
Som praktikant på Ung Media får du arbeta med frågor som rör unga. Du medverkar i den löpande verksamheten och är delaktig i förbundets projekt. Du får bidra till föreningsutveckling, kommunikation, medlemsutveckling, påverkansarbete och eventplanering på en ideell organisation. Du får på så sätt kunskaper och erfarenheter av både operativt och strategiskt arbete. Det är viktigt för oss att du får ut så mycket som möjligt av praktikperioden. Som praktikant har du därför möjlighet att anpassa praktiken efter dina intressen.

Vi tror att du:
– Har erfarenhet av, studerar eller är intresserad av ämnen som kommunikation, marknadsföring, statsvetenskap, sociologi, projektledning eller liknande.
– Är intresserad av civilsamhället och vill lära dig mer om arbete i ideella organisationer.
– Är självständig, beredd att ta eget ansvar och vill utmana dig själv.

Om praktiken
Start och längd på praktikperioden enligt överenskommelse.
Ung Medias kansli är förlagt i centrala Stockholm.
Distansarbete är möjligt men tjänsteresor kan förekomma.

Ansökan
Skicka ditt CV och ett personligt brev (ca 1 A4) där du berättar om dig själv och beskriver varför du skulle passa bra som praktikant på Ung Media till:

alexandra.hjortswang@ungmedia.se. Ange PRAKTIKANT i ämnesraden.