Intresserad av Ung Media Stockholm?

Vi behöver dig som vill skapa samarbeten mellan unga medieproducenter i Stockholmsdistriktet. 

Ännu ett verksamhetsår i Ung Media Stockholm går mot sitt slut. Den 26 mars är det årsmöte och val av en ny distriktsstyrelse. Därför söker vi nya medlemmar till såväl distriktsstyrelsen som valberedningen och distriktets revisorer.

Ung Media Stockholm arbetar för att Stockholms unga ska ha möjlighet att höras och synas i media. Vi organiserar unga medieföreningar, anordnar medieevenemang och utbildar inom ungdoms- och mediefrågor.

Ung Media Stockholms styrelse sammanträder ungefär åtta gånger per år. Styrelsen har till uppgift att leda organisationen, besluta om framtida projekt och stötta distriktets medlemsföreningar.

Du behöver ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete för att söka till styrelsen (har du det är det självfallet bara positivt). Vi kommer inleda det nya verksamhetsåret med en kick-off och styrelseutbildning, preliminärt söndagen den 2 april.


  • För frågor om Ung Media Stockholm och hur styrelsen arbetar, kontakta distriktsutvecklare Erik Gunnarsson:
  • erik.gunnarsson@ungmedia.se
  • 0736267318