Den 18 november får Ung Media Sveriges föreningar rösta på vilka som ska styra i Ung Media under 2024! Här presenterar valberedningen sitt förslag!


Process och inval
Alla medlemmar i Ung Media Sverige och dess medlemsföreningar kan kandidera till förbundsstyrelsen och övriga förtroendeposter såsom valberedning och verksamhetsrevisorer. Valberedningen intervjuar och föreslår de kandidater som de tror att arbetet i styrelsen behöver. Vill någon så går det också att kandidera på plats under kongressen. Det är de medlemmar som deltar som ombud på kongressen som röstar och därmed bestämmer vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen. Varje förening får skicka ett ombud som representerar och framför föreningens åsikter.

Valberedningens förslag till posten som förbundsordförande

Måns Höög (omval)
Måns Höög är 24 år gammal och bor i Uppsala. Han är just nu Ung Media Sveriges
förbundsordförande, något han varit sedan våren 2022. Måns har dock ännu längre erfarenhet av styrelsen än så. 2017 klev han in i förbundsstyrelsen och har dessutom hunnit med att vara
förbundssekreterare och förbundskassör. Det här är något som ger honom en lång erfarenhet av
organisationens styrelsearbete och god kunskap inom det administrativa. Egenskaper som krävs för att leda förbundet in i det nya året, när nya utmaningar står för dörren. Vi har i samtal med Måns fått intrycket av att han vill kunna fokusera mer på verksamheten kommande verksamhetsår och att fortsätta arbeta med att skapa en trygg och stabil grund för kommande styrelser att stå på. Valberedningen är övertygade om att Måns Höög är rätt man på rätt plats, och vi vill därför återigen föreslå Måns Höög till Ung Media Sveriges förbundsordförande.

Valberedningens förslag till posten som vice förbundsordförande

Gaga Jakhashvili (omval)
Gaga Jakhashvili är 18 år gammal och är just nu vice ordförande för Ung Media Sverige. Gaga har
varit med i förbundet ett antal år nu och har genomgående visat att han har rätt tänk och just den
nyfikenhet och kunskap om medieproduktion men också om förbundet som vi anser krävs för att vara
med och leda Ung Media Sverige. Han tar studenten till sommaren och vi hoppas och tror att Gaga
kan vara med och stärka förbundet ytterligare när kalendern byter år. Valberedningen vill därför
återigen föreslå Gaga Jakhashvili till vice förbundsordförande för Ung Media Sverige.

Valberedningens förslag på ledamöter

Boris Mkrtchyan (omval)
Boris Mkrtchyan är 16 år gammal och bor i Stockholm. Han har ett starkt intresse för konst och kultur och har en vilja och stor drivkraft för att öka andelen kulturprojekt i hela Sverige. Boris är en idérik kille som har ett engagemang och intresse för att skapa och delta i olika projekt. Efter vårt samtal med Boris så är vi övertygade om att Boris har det engagemang och driv som krävs för att vara med och ge energi till förbundet när vi nu närmar oss ett nytt år för förbundet. Valberedningen vill därför återigen föreslå Boris Mkrtchyan till styrelseledamot för Ung Media Sverige.

Isac Fridlund (omval)
Isac Fridlund är 19 år gammal och bor i Åmål i Västra Götaland. Fotografi är hans stora passion och det som slukar en stor del av hans tid. Isac har nu varit aktiv medlem i Ung Media Sverige i flera år, till stor del som enskild medlem. Och det är hans erfarenhet som just enskild medlem som vi i Valberedningen tycker är viktig att ta till vara. Isac är också en lugn person som sällan stressar upp sig i onödan, med struktur och effektivitet i sitt tänk och erfarenhet från styrelsearbete sedan innan. Han har till oss sagt att han vill arbeta mer med hur man ska få till ett bra tillflöde med medlemmar till förbundet, och hur man ser till att de blir kvar när de kanske lämnar sin skoltidning eller annan förening knuten till skoltid. Med allt detta sagt menar Valberedningen att han har den erfarenhet och de egenskaper som vi tycker behövs i en styrelse, och därför vill Valberedningen återigen föreslå Isac Fridlund till styrelseledamot för Ung Media Sverige.

Olivia Karlsson Lexberg (nyval)
Olivia Karlsson Lexberg är 19 år gammal och bor i Lilla Edet i Västra Götaland. Just nu är hon regional folkrörelseombudsman i ett annat ungdomsförbund, och är engagerad i en rad andra föreningar.
Hon har ingen tidigare erfarenhet i Ung Media, men har varit stödmedlem. Efter att hon var med under vår bevakning på Bokmässan väcktes dock intresset för att engagera sig i förbundet. Olivia är en lugn och organiserad individ, som vill ha låga trösklar och högt i tak i diskussioner. Hon har i samtal med oss visat upp samarbetsvilja och berättat om att hon vill lyfta frågor som riskerar att hamna i skymundan. I och med att hon inte har varit engagerad i förbundet sedan innan tror Valberedningen också att Olivia kan bidra med ett annat perspektiv till styrelsearbetet. Valberedningen vill därför föreslå Olivia Karlsson Lexberg till styrelseledamot för Ung Media Sverige.

Eleonora Dell’Orto (omval)
Eleonora Dell’Orto är 17 år gammal och bor i Stockholm. Hon har stor erfarenhet inom arbete med media och design. Hon är sedan tidigare styrelseledamot för Ung Media Sverige. Vi har i samtal med Eleonora fått bilden av att hon är samarbetssam och kan driva kreativa projekt med andra. Eleonora är en kreativ, idérik och lösningsorienterad person som valberedningen anser passar att vara med och bidra i Ung Media Sveriges styrelse. Valberedningen föreslår därför återigen Eleonora Dell’Orto till styrelseledamot för Ung Media Sverige.

Özlem Cevizci (nyval)
Özlem Cevizci är 17 år gammal och bor i Stockholm. Hon går just nu på Stockholms estetiska gymnasium och håller på med musik på sin fritid. Hon är också intresserad av medier, kanske allra främst sociala medier. Özlem har i samtal med oss framstått som en driven och motiverad individ. Vi får också intrycket av att hon är en handlingskraftig person, som gärna vill se dialog. Özlem är inte medlem i Ung Media, men vi anser att det inte gör något i det här fallet. Vi tror att Özlem kan bidra med sitt sociala medier-tänk och sitt driv till förbundet och Valberedningen föreslår därför Özlem Cevizci till styrelseledamot för Ung Media Sverige.

Michelle Marinkovic (nyval)
Michelle Marinkovic är 18 år gammal och bor i Stockholm. Hon har under detta år varit ordförande för Ung Media Sveriges valberedning men har nu valt att avgå. När hon valde att nominera sig till ledamot för förbundet valde den resterande delen av valberedningen därför att inte låta henne vara med i valprocessen inför denna kongress, något hon visade förståelse för, och avgick därefter.
Michelle är en passionerad och engagerad person, som vill ge mycket tid åt de uppdrag hon tar sig an. Hon vill vara med i förbundsstyrelsen för att kunna nå ut till unga att de kan föra fram sin röst i media, och att de ska veta att deras röster är lika viktiga som alla andras. I samtal med oss har hon sagt att hon också vill arbeta med att nå ut till fler föreningar, om kongressen skulle välja henne till styrelseledamot.
Valberedningen föreslår att Michelle Marinkovic väljs till styrelseledamot för Ung Media Sverige.

Vacant post
Kan tillsättas av kandidater i samband med kongressen.

Förslag på verksamhetsrevisorer

Anna Olsson (Omval)
Ronja Kristiansson (Nyval)

Förslag på valberedning

Ordförande: Oskar Sundström (nyval)
Ledamöter: Henrik Löfqvist (nyval) & (Vakant)