Låna medieutrustning

OBS! Med anledning av den rådande pandemin har Ung Media Sverige beslutat att tillfälligt pausa utlåning av medieutrustning på grund av säkerhetsskäl. Exempelvis har vi gjort bedömningen att det finns en smittrisk vid överlämning och återlämning. Vi beklagar detta och hoppas på att så småningom kunna öppna upp för utlåning igen.

Som medlem på Ung Media Sverige kan du helt gratis låna medieutrustning av oss till din medieproduktion.

Du kan hämta medieutrustningen på Ung Media Sveriges kansli i Stockholm eller genom att kontakta Tova Ulleryd, distriksutvecklare för Ung Media Västra Götaland, i Göteborg.

Nedan följer en lista över den medieutrustning som finns tillgänglig för utlåning!

Stockholm:
 • 7 st Canon-kameror
 • 8 st Røde-mikrofoner (fästes på kameran)
 • 2 st Røde handmikrofoner
 • 1 st Liten mobilmikrofon
 • 4 st iPads
 • 2 st Tripods för mobil
 • 1 st Studiomikrofonkit
 • 2 st Kamerastativ
 • 4 Stop motion stativ
 • 1 st Set studiolampor
 • 1 st Greenscreen
Göteborg:
 • 1 st Røde – fästes på mobiltelefoner
 • 1 st Liten mobilmikrofon
 • 2 st Canon kameror
 • 1 st Kamerastativ

Vi lånar ut utrustningen i max två veckor, men kan låna ut under en längre tid enligt överenskommelse om det finns ett behov. Du har ansvar över den medieutrustning som lånas ut av Ung Media Sverige, och ansvarar för att utrustningen kommer tillbaka till kansliet utan skador. Om utrustningen skulle skadas eller tappas bort ska du som lånar utrustningen ersätta den och Ung Media Sverige kommer att debitera för hela inköpspriset, att betala inom 30 dagar från det datum då utrustningen skulle varit återlämnad. Är du under 18 år krävs vårdnadshavares godkännande.


Mejla oss en förfrågan på info@ungmedia.se (Stockholm) eller på tova.ulleryd@ungmedia.se (Göteborg)