Vad kan jag söka bidrag för?

Bidraget är till för att stötta våra medlemmar att utveckla sin förening och sig själva som medieproducenter. Här kommer några exempel på vad medlemmar och medlemsföreningar tidigare har sökt och fått bidrag för:

Vem kan söka?

Alla medlemsföreningar och enskilda medlemmar i Ung Media Sverige kan söka bidrag!

  • Föreningar kan söka särskilt föreningsbidrag i syfte att bedriva verksamhet som ni annars inte skulle ha råd eller möjlighet att göra. Vi hoppas att bidraget ska hjälpa er att tänka i nya banor, våga initiera ny verksamhet och på olika sätt utveckla er förening.
  • Enskilda medlemmar (i åldern 13-25 år) kan söka bidrag i syfte att utveckla sig själv som medieproducent.

Hur mycket kan jag söka?

Medlemsföreningar kan söka ett valfritt belopp upp till 10 000 kr, och enskilda medlemmar kan söka ett valfritt belopp upp till 3000 kr.


När ska jag skicka in ansökan?

Skicka in din ansökan så snart som möjligt! Sista ansökningsdag är 1 februari 2024.


Läs mer och skicka in er ansökan nedan!