Engagera dig ideellt inom förbundsstyrelsen, ett av våra distrikt eller som ambassadör!

Vi letar alltid efter nya personer som vill engagera sig inom förbundet! Här finns mer information om de olika sätt du kan engagera dig ideellt inom Ung Media.

Engagera dig ideellt i inom Ung Media

Hur går jag till väga?

I början av varje år går det att söka till olika poster. Medlemsföreningarna röstar och beslutar vilka personer som ska väljas till de olika uppdragen. Den nya styrelsen väljs sedan in under Kongressen, alltså Ung Media Sveriges årsmöte.

När?Vad?
Hösten/vintern 2022Fundera på vilka poster du vill ansöka till
Vintern 2023Sök till de poster du är intresserad av
Vintern 2023Medlemsföreningarna beslutar vilka personer som ska väljas till de olika uppdragen
Våren 2023De nya styrelsemedlemmarna väljs in under den årliga Kongressen

PS: Letar du praktikplats?

Vi tar emot praktikansökningar året runt både för kortare och längre praktikperioder. Berätta om dig själv, dina studie- och arbetslivserfarenheter samt varför du vill göra praktik hos oss i ett mail till info@ungmedia.se

Läs mer här