Engagera dig inom förbundsstyrelsen

Vill du engagera dig för att göra ungas röster hörda i media? Ung Media Sverige vill gärna komma i kontakt med fler engagerade unga! Hos oss går det att engagera sig som förtroendevald inom flera olika spännande roller, både på förbundsnivå och lokalt i något av våra distrikt.

Vad innebär ett förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen?

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och ledamöter.

  • Förbundsordförande leder och planerar styrelsens arbete och är den som i första hand representerar Ung Media Sverige på olika aktiviteter, till exempel i panelsamtal, möten med makthavare och mingel, skriva under debattartiklar och synas utåt i media och förbundets kanaler.
  • Vice förbundsordförande är ett stöd och bollplank för förbundsordförande, och kan vid behov även kliva in i förbundsordförandes roll.
  • Styrelseledamöterna ansvarar, tillsammans med ordförande och vice ordförande, för förbundets verksamhet, förvaltning, ekonomi och demokrati.

Låter det intressant eller har du frågor? Kontakta oss på info@ungmedia.se och vilka eventuella roller du är intresserad av så berättar vi mer.

Se årets förtroendevalda här

Ung Medias förbundsstyrelsen