Våra två aktiva distrikt Ung Media Stockholm och Ung Media Västra Götaland stöttar medlemsföreningar regionalt genom lokala aktiviteter, liksom studiebesök hos mediehus, utbildningar och workshops. Varje distrikt har en styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsen styr distriktet och dess verksamhet.