Våra distrikt

Våra två aktiva distrikt Ung Media Stockholm och Ung Media Väst stöttar medlemsföreningar regionalt genom lokala aktiviteter, liksom studiebesök hos mediehus, utbildningar och workshops.

Varje distrikt har en styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsen styr distriktet och dess verksamhet.

Vad innebär ett förtroendeuppdrag i ett utav Ung Medias distrikt?

Ung Media Sverige har två aktiva distrikt, Ung Media Stockholm och Ung Media Väst (tidigare Ung Media Västra Götaland). Distrikten stöttar medlemsföreningar regionalt genom lokala aktiviteter, liksom studiebesök hos mediehus, utbildningar och workshops. Varje distrikt har en styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsen styr distriktet och dess verksamhet. Distriktsstyrelserna består av distriktsordförande och ledamöter.

  • Ordförande leder och planerar styrelsens arbete, och det är i första hand ordförande som representerar distriktet i olika sammanhang, till exempel i panelsamtal och under arrangemang där distriktet medverkar.
  • Ledamöterna i distriktsstyrelsen är du med och ansvarar för distriktets verksamhet, förvaltning, ekonomi och demokrati

Övriga roller: Det går även att engagera sig som verksamhetsrevisor och valberedning, på förbundsnivå eller i något av våra distrikt.

Möt Henrik Dävermo, styrelseordförande i Ung Medias Väst, som berättar om hur han blev medlem och engagerad inom Ung Media samt vad han har gjort sedan dess