Vill du engagera dig ideellt?

Läs om hur du kan engagera dig inom Ung Media

Förbundsstyrelse

Blessing Olutayo
Förbundsordförande

Gaga Jakhashvili
Vice förbundsordförande

Isac Fridlund
Ledamot

Valberedning

Oskar Sundström
Ordförande för valberedningen

Ore Olutayo
Ledamot

Verksamhetsrevisorer

Anna Olsson
Ronja Kristiansson

Auktoriserad revisor

PwC med huvudrevisor Filip Fröjd