Om projektet

Ung Medias distrikt Ung Media Stockholm driver projektet ”Ge din röst” i syfte att ge unga personer i socialt utsatta områden i Stockholmsregionen möjligheten att producera media för att nå ut med sina perspektiv. Detta genom att skapa en plattform ungdomar kan verka från. Vi vill genom medieproduktion av och för unga, stötta unga att på nya sätt uttrycka sig själva, utforska sin vardag och sitt lokalsamhälle genom att starta upp ideella föreningar för stabila, demokratiska och långsiktiga verksamheter. Typen av medieproduktion styrs av ungdomarnas intresse men kan exempelvis handla om film, poddar, fotografi eller tidningar.

Vi vill:

  • Skapa en känsla av delaktighet i samhället
  • Skapa möjligheter till påverkan av politiska skeenden
  • Skapa engagemang i vardagslivet
  • Skapa en känsla av tillhörighet i lokalsamhället
  • Öka kunskapen om medieproduktion och föreningsdemokrati

Genomförande och tidplan

Mars – maj: workshops och föreläsningar kring medieproduktion och drivande av medieförening.

Juni – augusti: produktion av medieprodukter. Av ungdomarna med stöd av distriktsutvecklare och arvoderade kunniga.

September: lansering och utställning av färdiga medieprodukter.