Om projektet

Ge Din Röst är ett projekt med syftet att ge unga en möjlighet att lära sig mer om sina intressen utan kostnad. Ung Media kommer att hålla i workshops inom text, foto samt podcasting för att unga ska få verktygen att uttrycka sig. Unga röster räknas och därför vill vi lyfta upp röster i Stockholms förorter. Tillsammans med unga och kompetenta ledare kommer man att kunna medverka i fyra workshops tillfällen följt av tre tillfällen där vi fokuserar på efterproduktionen av medieprodukterna.

Produkterna kommer sedan visas upp på en utställning tillsammans med andra workshop-deltagare. Tillsammans med Ung Media kommer man att lära sig nya sätt att lyfta sina röster, ta inspiration av andra i skapandet samt att arbeta med ett projekt från början till slut.

Vi vill:

  • Skapa en känsla av delaktighet i samhället
  • Skapa möjligheter till påverkan av politiska skeenden
  • Skapa engagemang i vardagslivet
  • Skapa en känsla av tillhörighet i lokalsamhället
  • Öka kunskapen om medieproduktion och föreningsdemokrati

Innehåll:

Maj-juni: workshops och föreläsningar inom foto, podcast & skrivande

Juni – augusti: efterproduktion av produkterna som skapats under workshop

September: utställning av ungdomars medieprodukter