Om projektet

Tillsammans med Fair Action driver Ung Media Sverige projektet Vi handlar, vem betalar? som syftar till att gymnasieelever ska lära sig att självständigt granska företag. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och kommer pågå fram till och med år 2023. Syftet är att vidga och fördjupa elevernas kunskap inom hållbarhetsfrågor så att de kan sätta press på företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö runt om i världen. 

Unga i Sverige tycker det är viktigt med hållbar utveckling. Det visar både undersökningar och samtal Fair Action har med ungdomar. I en undersökning gjord av Ungdomsbarometern svarar till exempel över 80 procent att de tycker att företag har ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Majoriteten kan även tänka sig att välja bort företag som de inte anser agerar hållbart.

Att företagen borde ta större ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet bekräftas i de samtal som Fair Action haft med gymnasieelever. Däremot är tron på den egna förändringsförmågan låg. Eleverna upplever att de behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna val och tror inte att deras roll som konsumenter kan förändra hur företagen arbetar. Med avstamp ur detta inleds ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Granskningsmetoderna kommer att utvecklas tillsammans med elever och går ut på att de själva ska söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet, för att sedan medieproducera och ställa sina egna krav på företagen.