Magasinet (O)jämställdhet? har växt fram från en av redaktionsgrupperna i Sommarredaktionen 2020, ett projekt av Ung Media Sverige. Sommarredaktionen har bestått av fyra mindre grupper som medieproducerat på temat jämlikhet utifrån diskrimineringsgrunderna ålder, jämställdhet, etnisk tillhörighet och funktionsvariationer. Denna redaktion blev tilldelade diskrimineringsgrunden jämställdhet och det är vad detta tidningsnummer också har till tema.

Här kan du och läsa (O)jämställdhet? som PDF!

Alla artiklar och reportage finns också att läsa på ungpress.se!