Presskonferensen är Ung Media Sveriges utbildningshelg för unga medieproducenter. År 2020 kommer helgen att arrangeras i Stockholm helgen 17-18 oktober.

OBS! På grund av den rådande situationen med corona har Ung Media Sverige beslutat att det blir en fysisk träff, MEN endast för medlemmar bosatta i Stockholms län. Vi har även minskat deltagarantalet till max 24 deltagare. Vi tycker såklart att det är tråkigt att våra andra medlemmar inte kan delta under PK, men senare i höst kommer vi att hålla i en digital Presskonferens där alla är välkomna.

Årets tema är ”Granskande medieproduktion”!
I år samarbetar vi med Fair Action som tillsammans med Ung Media Sverige driver ett projekt som syftar till att fördjupa ungas kunskap, så att de kan sätta press på företag att ta ansvar för hur de påverkar människor och miljö i världen. Vi lär dig alltså att granska företags hållbarhetsarbete genom en modell/granskningsmetod och sedan göra en medieproduktion av resultatet. Det kan till exempel handla om lönenivåer för de som syr kläder i andra länder eller hur mycket utsläpp som företagen faktiskt gör jämfört med fina ord i policydokument om hållbarhet.

Vi kommer även att diskutera mediernas makt och ansvar, för att arbeta granskande och grävande är ju verkligen en fråga om makt, ansvar och gränsdragningar. Var går gränsen mellan att vara en granskande journalist och att vara en lobbyist? Var går gränsen mellan att granska, avslöja och berätta eller att använda media för att själv driva opinion? Hur kan man vrida och vända på en medieproduktion för att göra något som kan passa inom journalistiken/på en nyhetsredaktion och hur kan man vrida och vinkla så att det blir aktivism, påverkansarbete och lobbyism?

 • NÄR?
  17-18 oktober 2020!
 • VAR?
  Under helgen kommer vi att hålla till på Fryshuset i Hammarby Sjöstad.
 • HUR?
  Deltagarna kommer att delas in i mindre redaktionsgrupper. Varje grupp leds av en redaktionscoach. Under helgen kommer vi att blanda föreläsningar och workshops med praktisk medieproduktion. En jury kommer sedan att välja ut 3 produktioner som vinner ett arvode och eventuellt ett fortsatt samarbete med Fair Action för att vidareutveckla produktionerna.
 • KOSTNAD?
  Inget. Ung Media Sverige betalar mat och resor för alla deltagare.
 • HUR ANMÄLER JAG MIG?
  Anmälan är stängd.

Frågor och svar om Presskonferensen

[one_half]

Vad är Presskonferensen?

 • Presskonferensen, som även kallas PK, är vår årliga utbildningshelg då 40-50 medlemmar  från hela landet träffas och producerar media tillsammans.
 • Förutom medieproduktion ges föreläsningar med medieprofiler och experter på olika medieområden.

[/one_half]

[one_half_last]

Vem kan delta?

 • Du som är ung och intresserad av media! Inga förkunskaper krävs. Platserna under utbildningshelgen är främst för våra medlemmar, du kan enkelt bli medlem gratis på sidan ”Bli medlem”

[/one_half_last]

[one_half]

Vad gör jag som deltagare på PK?

 • Deltagarna delas in i mindre grupper för att medieproducera tillsammans. Ni blir också tilldelade en redaktionscoach/mentor som handleder er. Presskonferensen handlar inte så mycket om den färdiga produkten ni producerar. Syftet är snarare att inspireras, peppas, nätverka och känna att en är en del av något större.

[/one_half]

[one_half_last]

Utrustning

 • Ta gärna med din egna utrustning (kamera, dator eller annat) för att kunna medieproducera som du vill under helgen. Ung Media Sverige har kamera- och ljudutrustning som är tillgänglig för alla att låna, men i begränsat antal.

[/one_half_last]

[one_half]

Frågor kring tillgänglighet

 • Vi väljer alltid tillgänglighetsanpassade lokaler och under våra evenemang serveras enbart vegetarisk mat. Vill du veta mer om hur vi arrangerar våra evenemang kan du läsa mer under ”Tillgänglighet” här på hemsidan.

[/one_half]

[one_half_last]

Övriga frågor

Om du undrar något annat kring Presskonferensen,  hör av dig till någon av oss på kansliet. Kommunikatör och engagemangsansvarig Eleni Terzitane är projektledare för PK20 och nås på eleni.terzitane@ungmedia.se.

[/one_half_last]