Ung Media Sverige värnar om ungas röster i media och stävar efter att alla unga ska ha möjligheten att göra sina röster hörda genom medieproduktion. Under sommaren 2020 hade vi en sommarredaktion för unga medieproducenter.

Temat för sommarredaktionen var jämlikhet. I Sverige har vi en diskrimineringslag som innefattar sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Du kan läsa mer om vad diskrimineringsgrunderna innebär här.

Ung Media brukar vanligtvis ha en redaktion på plats under Almedalsveckan, men eftersom 2020 års upplaga blev inställd på grund av coronapandemin hade vi att ha en sommarredaktion i stället.  Under drygt sex veckor skapade unga medieproducenter media tillsammans.

Vi delade upp alla som blev antagna till redaktionen i mindre redaktionsgrupper baserat på vilka ämnen de hade valt i sin ansökan. Varje redaktionsgrupp fick sedan bestämma upplägget utifrån deras egna förutsättningar.

Redaktionsgrupperna samarbetade digitalt, och redaktionsmötena hölls via Zoom. Ung Media Sveriges vice förbundsordförande Agnes Hansius och Ung Media Västra Götalands distriktsutvecklare Tova Ulleryd var projektledare för sommarredaktionen och ledde redaktionsarbetet.

Resultatet blev två tidskrifter, flera artiklar och reportage samt två filmer. Alla produktioner hittar du på Ung Press!