Nu är det klart var och när Kongressen 2022 kommer att hållas – skriv genast upp den 23 april i din kalender!
Då ses vi för att tillsammans avgöra Ung Media Sveriges framtid.


Vad är Kongressen?

Kongressen är Ung Media Sveriges högsta beslutande organ, alltså vårt årsmöte, och det tillfälle då alla medlemsföreningar får bestämma vilka frågor förbundet ska arbeta med det kommande verksamhetsåret. Det innebär också att rösta fram en ny styrelse, revisorer och valberedning.

Vad kan Ung Media Sverige göra för att just din medlemsförening ska kunna utvecklas ännu mer? Börja fundera redan nu, kanske blir dina tankar till ett konkret förslag som du presenterar på Kongressen som andra medlemsföreningar får rösta om?

Kan jag anmäla mig?

Anmälan till Kongressen 2022 kommer att öppnas i februari – då kan du som tillhör en av Ung Media Sveriges medlemsföreningar anmäla dig.

En person per förening utses av föreningen till att vara ombud under Kongressen. Ombudet röstar då för sin förenings räkning i olika frågor som Kongressen beslutar om. Övriga personer på Kongressen kallas för deltagare. Distrikten har två ombudsplatser på Kongressen.

Du kan också bli inbjuden att delta på Kongressen om du kandiderar till en post som förtroendevald, utan att vara medlem i en förening.

Covid-19

Med anledning av det rådande läget med covid-19-pandemin följer Ung Media Sverige Folkhälsomyndighetens allmänna råd med stor noggrannhet. Vi har därför valt att arrangerar Kongressen 2022 digitalt.


Kallelse med anmälningsformulär och mer information om Kongressen 2022 kommer att skickas ut i februari.