Ung Media Sverige är medlemmar i studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet. Detta innebär att du som medlem i förbundet kan ta del av flera medlemsförmåner. (Via länkarna kan du scrolla ner på sidan automatiskt.)


Studiecirklar:

– En studiecirkel är minst tre personer som gör någonting folkbildande tillsammans, exempelvis medieproduktion.

 

Regler:

 • Ni är 3-12 personer. Max 20 personer.
 • Deltagarna är över 13 år
 • En person är studiecirkelledare
 • Ni träffas minst tre gånger i totalt 9 studietimmar
 • Ni träffas max tre gånger i veckan i fyra studiecirkeltimmar (en studietimme = 45 minuter)
 • En studiecirkel får pågå max 480 studietimmar per år.
 • Cirkeln kan vara på distans, fysiska träffar eller en blandning av båda.

 

Ekonomiskt stöd:

 • Ni får 25 kronor per studiecirkeltimme (45 minuter)

 

Så här gör du:

 • Ladda ner och fyll i en ansökan om samarbete (behövs bara göras första gången)
 • Ladda också ner och fyll i en arbetsplan
 • Posta föranmälning och arbetsplan till Kulturens (Adress står på anmälan)
 • Du får en närvarolista skickad till dig
 • Ha studiecirkeln!
 • Skicka in närvarolistan per post
 • Få ekonomiskt stöd utbetaltSkicka in närvarolistan per post

Vart är alla blanketter då? Jo dem hittar du på Kulturens hemsida.

 


Kulturprogram

– Ett kulturprogram är en föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller liknande.

 

Regler:

 • Kulturprogrammet pågår minst 30 minuter framför publik (minst fem personer inklusive studieförbundsföreträdare).
 • Du föranmäler ditt arrangemang innan det sker.
 • Arrangemanget och vara öppet för alla.
 • Huvudsaklig målgrupp får inte vara barn.
 • Kulturens medverkan ska framgå i affischering.
 • Workshops räknas inte som kulturprogram.

 

Ekonomiskt stöd:

 • 219 kronor för ett kulturprogram.

 

Så här gör du:

 1. Skicka in föranmälan om kulturprogram
 2. Ha kulturprogrammet
 3. Du får en rapporteringslista skickad till dig
 4. Skicka in rapporteringen

 


Annan Folkbildningsverksamhet

– Annan folkbildningsverksamhet är en grupp på 21 personer eller mer som träffas och lär tillsammans. Det kan också vara en grupp som träffas en dag vid exempelvis en workshop.

 

Regler:

 • Samma regler som för studiecirklar förutom att ni ska vara mer än 20 personer.

 

Ekonomiskt stöd:

 • Ni får 25 kronor per studiecirkeltimme (45 minuter)

 

Så här gör du:

 • Skicka in en ansökan om samarbete (behövs bara göras första gången)
 • Skicka in en eller flera föranmälningar
 • Du får en närvarolista skickad till dig
 • Ha verksamheten
 • Skicka in närvarolistan

 


Individuell kompetenscheck

– Den individuella kompetenschecken kan sökas av dig som är studiecirkelledare. Du kan söka max 2800 kronor för att utbilda dig i ett specifikt ämne och/eller pedagogisk utveckling. Utbildningar kan vara i Sverige eller i annat land. Kompetenschecken kan täcka exempelvis kursavgift, resa och boende.

 

Regler:

 • För att söka den individuella kompetenschecken behöver du som studiecirkelledare har gått Kulturens grundutbildning för studiecirkelledare.
 • Du kan inte söka för en utbildning du redan gått.
 • Det finns fyra stoppdatum för ansökan: 15 februari, 15 maj, 15 september och 15 november.
 • Ansökan ska göras av ledaren själv.

 

Ekonomiskt stöd:

 • Du kan söka upp till 2800 kronor.

 

Så här gör du:

 


Grundutbildning för studiecirkelledare

Syftet med grundutbildningen är att säkerställa att ledaren känner till möjligheterna att få hjälp av Kulturens samt att ge inspiration inom lärande, kreativitet och ledarskap.


En ordlista

 • Studieförbund: Ett studieförbund är en organisation som arbetar med folkbildning.
 • Folkbildning: Folkbildning är ett samlingsbegrepp för frivillig bildning. Folkbildning kan exempelvis vara att medieproducera tillsammans, göra en skoltidning, fotografera tillsammans eller göra en podcast.
 • Studietimme: En studiecirkel är 45 minuter. När du rapporterar in hur många timmar ni har medieproducerat eller arbetat räknar ni i studietimmar.
  4 studiecirkeltimmar = 3 klocktimmar.
 • Studiecirkelledare: En studiecirkelledare är en person som leder studiecirkeln och sköter rapporteringen till studieförbundet.

 


Har du några frågor? Kontakta Sandra Rönnsved på sandra.ronnsved@ungmedia.se eller ring 0733 – 77 77 66